HELSENORGE

Kliniske opplysingar på rekvisisjon

Mikrobiologiske laboratorium handterer mange ulike prøvemateriale og bruker eit stort repertoar av analyseprinsipp på desse prøvemateriala. Vi er avhengige av kliniske opplysningar for å kunne velje riktig analysemetode for kvar enkelt prøve, og for å kunne tolke svara riktig etter analyse.

Legane ved laboratoriet vil også kunne gi best råd for vidare oppfølging av pasienten dersom vi kjenner nokre enkle fakta om pasient/sjukehistorie.

Skriv gjerne opplysningane i stikkordsform på rekvisisjonen. Husk å oppgi lokalisasjon.

Vi ønsker å vite:

  1. Har pasienten kronisk sjukdom som gjer han utsett for infeksjonar?
  2. Kva er symptoma?
  3. Kor lenge har symptoma vart?
  4. Har det blitt gitt behandling for infeksjonen før eller etter prøvetaking?
  5. Kva behandling er gitt?
  6. Tidlegare funn av resistente mikrobar?

 

Eksempel på kliniske opplysningar

Prøve frå sår

Diabetes. Kronisk sår på hø.stortå. Forverring siste veke med raudleg skin/puss. Afebril. Prøve tatt ved revisjon. Startar behandling med trim-sulfa.

Prøve frå luftvegar

KOLS. Hoste med ekspektorat i 1.5 veke. Tp 39.5. RR 25. Starta apocillin 660mg x 3 for 4 dager sidan - inga betring.

Urinprøve

Residiverande UVI. 5 dagar - hyppig vasslating, smerter over blære. Ikkje bankeøm over nyrelosjer. Tp 39,8. Oppstart mecillinam for 3 dagar sidan – inga betring. Tidlegare påvist ESBL.


Avdeling for medisinsk mikrobiologi HMR, juni 2016.

Fann du det du leita etter?