Kliniske problemstillingar mikrobiologi

​Kliniske problemstillingar øre-nese-hals

Otitis media (øre)

Etiologiske agens

S. pyogenes, H. influenzae, S. pneumoniae, S. aureus, Aspergillus spp., Gram-negative staver

Prøvemateriale/Prøvetaking

Sekret fra nasopharynx. Øresekret etter perforasjon.

Forsendelse
Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.


 

Sinusitt (nese)

Etiologiske agens

S. pneumoniae, H. influenzae

Prøvemateriale/Prøvetaking

Sinussekret evt. sekret fra cavum nasi.

Forsendelse
Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.

Tonsilitt (hals)

Etiologiske agens

S. pyogenes, betahemolytiske streptokokker gruppe C og G

Prøvemateriale/Prøvetaking

Sekret fra tonsillekryptene evt. tett under membraner

Forsendelse
Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.

Peritonsillær abscess (hals)

Etiologiske agens

S. pyogenes, betahemolytiske streptokokker gruppe C og G

Prøvemateriale/Prøvetaking

Puss

Forsendelse
Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.

Difteri

Etiologisk agens

Corynebacterium diphtheriae

Prøvemateriale/Prøvetaking

Membranøse belegg. Sekret fra svelg.

Forsendelse
Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.

Epiglottitt

Etiologisk agens

H. influenzae

Prøvemateriale/Prøvetaking

Blodkultur


 

Kliniske problemstillingar øye

Øye

Etiologiske agens

Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae

Adenovirus, herpes simplex-virus, varicella-zoster virus, enterovirus, Chlamydia trachomatis

Prøvemateriale/Prøvetaking

Penselprøve til dyrkning og / eller agenspåvisning (PCR).

Forsendelse

Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.
Analyseoversikt PCR.


 

Kliniske problemstillingar hud og bløtdeler

Sårinfeksjon

Etiologiske agens

S. aureus, S. pyogenes (GBS, GCS, GGS), S. milleri, (Gram negative stavbakterier)

Prøvemateriale/Prøvetaking

Sårsekret fra indurert område etter forutgående forsiktig vask med sterilt saltvann (ikke huddesinfeksjon). Fortrinnsvis under skorper. Det er ikke indisert å ta prøver fra kroniske sår (for eksempel venøse sår, liggesår, etc) uten kliniske tegn til pågående infeksjon. Indikasjonen for prøvetaking må klart fremgå av remissen.

Forsendelse
Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.

Ved mistanke om anaerob infeksjon anbefales aspirasjon eller dype biopsier (se anaerob infeksjon).

Kommentar

Kolonisering av sår med gram negative staver er vanlig. Disse har vanligvis ikke patogen betydning. Vask av såroverflaten med saltvann anbefales derfor før prøvetakning for å få tilgang på mer patogene bakterier som befinner seg på sårbunnen.

Dype/anaerobe infeksjoner

Etiologiske agens

Clostridier, Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, peptostreptokokker, fusobakterier.

 I tillegg til fakultative bakterier som stafylokokker, streptokokker og gramnegative staver.

 

Prøvemateriale/Prøvetaking

Puss/sekret fra abscesser og serøse hulrom, fra illeluktende, gassdannende, nekrotiserende sårinfeksjoner.
Biopsier og autopsier. Evt. punksjon og aspirasjon (Mest mulig materiale med minst mulig luftkontakt).

 

Forsendelse

Sterilt glass (mest mulig fullt).
I aspirasjonssprøyten med påsatt forseglings-topp.
Biopsier i Stuart transportmedium.
E swab når annet prøvetakingsutstyr ikke lar seg anvende.

 

Kommentar

Send alltid puss/væske der dette er mulig. Penselprøver er kun egna der puss eller væske ikke finnes.

Ta kontakt med mikrobiologisk laboratorium for evt øyeblikkelig hjelp eller spørsmål om prøvetaking. Kontaktinformasjon for seksjonen under fliken "Kontakt oss" på seksjonen si startside.


 

Eksanthem, enanthem (makulopapuløst)

Etiologiske agens

Morbillivirus, rubellavirus, enterovirus, parvovirus B 19, Epstein-Barr-virus, syfilis (sekundærstadium), orf-virus, humant herpesvirus 6 (HHV6).

 

Prøvemateriale

Hals/svelgprøve
Fæces ved enterovirus-mistanke
Blodprøve til antistoffpåvisning
Biopsi / avskrap av mistenkte orf-lesjoner
Rubella- og morbillidiagnostikk er ikke indisert som rutineundersøkelse – mest aktuell i utbrudds-sammenheng eller ved manglende vaksinering/ukjent vaksinasjonsstatus.

 

Forsendelse

Analyseoversikt PCR.
Analyseoversikt Serologi / Virologi.

 

Kommentar

Serologi tilbys for morbillivirus, rubellavirus, Epstein-Barr-virus, parvovirus B19 og syfilis. Orf-virus og HHV6 utføres ved St. Olavs Hospital. Vi videresender prøver dit dersom det er aktuelt.

Vesikulært eksanthem, enanthem

Etiologiske agens

Herpes simplex-virus, varicella-zoster-virus, enterovirus

Staphylococcus aureus, Stretococcus pyogenes ("brennkopper"

Prøvemateriale

Vesikkelvæske, halsprøve / fæcesprøve for enterovirus.

Forsendelse
Analyseoversikt PCR.
Analyseoversikt Serologi / Virologi.
Bakteriologi: Materiale og svartid.

Kommentar

Vesikkelmateriale til PCR anbefales primært. Serologi tilbys for herpes simplex-virus og varicella-zoster-virus, men benyttes bare i spesielle tilfeller (primærinfeksjon og kontroll av immunstatus).


 

Kliniske problemstillingar mage/tarm

Gastroenteritt

Etiologiske agens

Salmonella, Shigella, Campylobacter, Enteropatogene E. coli, Yersinia, Vibirio cholerae, C. difficile, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, (S. aureus, Bacillus cereus, Cl. perfringens)

Viralt: Adenovirus, rotavirus, norovirus

Parasitter: egg eller cyster fra helminther, giardia, cryptosporidium, entamoeba.

NB! Reiseanamnese, evt. kostanamnese er viktig.

Prøvemateriale/Prøvetaking

Fæces.

Ved mistanke om barnemark (enterobius vermicularis) anbefales tapebåndprøve av analområdet limt på et objektglass for direkte mikroskopi av egg.

NB! Viktig: Tapen må være av klar / gjennomsiktig type!

Forsendelse

Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.
Genteknologi analyseoversikt (PCR).

Kommentar

Parasittundersøkelse rekvireres primært etter reise til tropiske land eller land med lav sosioøkonomisk status. Unntak er utbrudd med Giardia eller Cryptosporidium som også kan forekomme i vår del av verden.

Diare hos småbarn

Etiologisk agens

Rotavirus, adenovirus, norovirus eller andre gastroenterittvirus

Prøvemateriale

Fæces

Forsendelse

Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.

Diareutbrudd

Etiologisk agens

Norovirus (tidl. benevnt Calicivirus)

Prøvemateriale

Fæces

Forsendelse

Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.

Parasittundersøkelse av fæces

Etiologisk agens

Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Schistosoma og andre ikter, Ascaris og andre rundmarker, Taenia og andre flatmarker

Prøvemateriale

Fæces

Forsendelse

Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.

Ved mistanke om barnemark (enterobius vermicularis) anbefales tapebåndprøve av analområdet limt på et objektglass for direkte mikroskopi av egg.

NB! Viktig: Tapen må være av klar / gjennomsiktig type!

Kommentar

Gjentatte prøver anbefales ved fortsatt klinisk mistanke.


 

Kliniske problemstillingar urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon

Etiologiske agens

E.coli, andre Gram-neg.staver, S. saprophyticus, S. aureus, enterokokker

Prøvemateriale/Prøvetaking

Urinen bør ha stått 2–3 t i blæra. Midtstrømsprøve, evt. etter vask (sengeliggende pasienter). Engangskateterisering, blærepunksjon, poseprøve etter vask hos små barn. Oppgi prøvetype på rekvisisjonen.

Forsendelse

Bakteriologi: Materiale og svartid

For prøver tatt på innlagte pasienter brukes sterilt glass uten tilsetting, disse skal leveres til kjøleskap i prøvemottak umiddelbart etter prøvetaking.


 

Kliniske problemstillingar genitalia

Retningslinjer for aerob dyrking av underlivsprøver (31.10.2011)

Uretritt/cervicitt

Etiologiske agens

N. gonorrhoeae (GC), Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG).

Prøvemateriale / Prøvetaking

Vaginalpensel, cervixpensel eller urinprøve. Anusprøve, halsprøve eller øyeprøve (pensel) ved spesiell mistanke.

Alle agens undersøkes  ved hjelp av PCR teknikk fra samme prøvebeholder.

Ved klinisk mistanke om gonoré tas det også prøve for dyrkning og resistensbestemmelse: fra menn presses puss/sekret ut av urethra minst 1 t etter vannlating, fra kvinner penselprøve fra vagina/cervix.

Rettleiing for prøvetaking til GC / CT / MG.

Forsendelse

Genteknologi analyseoversikt (PCR).
Bakteriologi: Materiale og svartid.

Gynekologiske infeksjoner (untatt uretritt/cervicitt)

Etiologiske agens

N. gonorrhoeae (GC), Sopp (Candida), Trichomonas, Chlamydia trachomatis, Herpes simplex 1 / 2, (Streptokokker gruppe A eller Staphylococcus aureus ved invasiv infeksjon eller erosjoner

Prøvemateriale/Prøvetaking

- Sekret/puss fra cervix (GC, aerobe bakterier )

- Urin (CT)

- Rektum, hals (GC)

- Vagina (sopp)

- Vesikkelmateriale (Herpes)

Forsendelse

Genteknologi analyseoversikt (PCR).
Bakteriologi: Materiale og svartid.

Kommentar

Aerob dyrkning av vaginalprøve eller cervixprøve anbefales kun ved spørsmål om invasiv infeksjon.

 

Kliniske problemstillingar luftveier

Luftveisinfeksjon - viral samt mycoplasma, chlamydophila

Etiologiske agens

Chlamydia trachomatis (spedbarn), influensavirus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Bordetella pertussis og respiratorisk syncytialt (RS)-virus.

Ved ønske om undersøkelse på andre relevante agens vil vi videresende materiale til St. Olavs Hospital.

Prøvemateriale/Prøvetaking

Nasopharynxaspirat, evt. nese-/halsprøve (penselprøve) til agenspåvisning (PCR).

Forsendelse

Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.
Analyseoversikt PCR.
Analyseoversikt Serologi / Virologi.

Kommentar

PCR er anbefalt metode i sykdommens første 2-4 uker, senere i forløpet vil serologi kunne være bedre egnet. Serologi tilbys for M. pneumoniae, C. pneumoniae og B. pertussis.

Nedre luftveisinfeksjon, bakteriell


Etiologiske agens

S. pneumoniae, H. influenzae, (S. pyogenes, S. aureus), Gram-negative staver, Legionella spp (vesentlig L. pneumophila

Prøvemateriale/Prøvetaking

Ekspektorat, nasopharynxsekret, bronkialsekret, bronkialskyllevann. Hosteprøve og indusert sputumprøve tas om morgenen. Materialene går til aerob dyrkning. Mistanke om Legionella må oppgis ettersom dette vil kreve spesialundersøkelser.

Urinprøve (sterilt glass uten borsyre) til undersøkelse på legionella-antigen og pneumokokk-antigen.

Forsendelse

Se oversikt Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.

Kikhoste

Etiologiske agens

Bordetella pertussis

Prøvemateriale/Prøvetaking

Rutinemessig utføres PCR. Nasopharynxsekret eller halspensel.

Forsendelse

Analyseoversikt PCR.
Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi
Analyseoversikt Serologi / Virologi.

Kommentar

Serologi anbefales som hovedregel ikke. Kan benyttes ved hoste som har vart i mer enn 4-5 uker.

Influensa

Etiologiske agens

Influensavirus A, B, evt H1N1

Prøvemateriale/Prøvetaking

Nasopharynxprøve til PCR.

Forsendelse

Analyseoversikt PCR.

Kommentar

Serologi utføres ikke.

Tuberkulose

Etiologiske agens

Mycobacterium tuberculosis-komplekset.

 

Prøvemateriale/Prøvetaking

Ekspektorat, bronkialskyllevann, bronkialaspirat, indusert sputum, urin, puss.

Ekspektorat:
•Prøven tas helst om morgenen før pasienten har spist.
•Pasienten skyller munnen med sterilt eller kokt vann.
•Pasienten instrueres om å hoste kraftig slik at purulente slimklatter kommer opp. Serøst slim har liten diagnostisk verdi.
•3 - 8 ml ekspektorat i sterilt ekspektoratglass.
•Det bør tas 3 prøver: En hver dag i tre påfølgende dager.

Urin:
•Morgenurin, helst 50 - 100 ml, uten tilsetning.
•(Ureterurin minst 5 ml, uten tilsetning.)
•Det bør tas 3 prøver: En hver dag i tre påfølgende dager.

 

Forsendelse

Alle prøver til TBC-dyrkning skal tas på sterile glass. Dersom det tas prøver over flere dager skal prøvene sendes fortløpende til laboratoriet.

Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.

 

Kommentar

Prøvemengden er avgjørende for analysens sensitivitet. Flere ml (5-10 ml hvis mulig) anbefales. M. tuberculosis - kompleks PCR settes opp avhengig av gitte kliniske opplysninger. Direkte mikroskopi for syrefaste staver utføres på alle prøver.

Legionellose

Etiologiske agens

Legionella spp (hyppigst L. pneumophila gr 1)

Prøvemateriale/Prøvetaking

Materiale til PCR, sendes St. Olavs Hospital. Ekspektorat, nasopharynxsekret, bronkialsekret, bronkialskyllevann (hosteprøve og indusert sputumprøve tas om morgenen).

Legionella antigentest (urin) blir utført i Molde.

Forsendelse

Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.

 

Kliniske problemstillingar feber/generaliserte sykdommer

Sepsis

Prøvemateriale/Prøvetaking

Blodkulturer (aerob- og anaerob flaske) tatt ved venepunksjon. Helst i starten av et frostanfall. Helst to sett før antibiotikabehandling. Når flere sett tas samtidig, skal det utføres ny venepunksjon for hvert sett. Blodmengden bør være 6-8 ml til hver dyrkningsflaske.

Forsendelse

Blodkulturflasker levert fra laboratoriet. Oppbevares i romtemperatur.

Mononukleose og mononukleoselignende sjukdom

Etiologisk agens

Epstein-Barr-virus, cytomegalovirus (CMV), HIV primærinfeksjon

Prøvemateriale

Blodprøve

Forsendelse

Analyseoversikt Serologi / Virologi.

Kommentar

Serologi er anbefalt metode ved mistanke om akutt infeksjon for alle nevnte agens.

Influensa

Se under Kliniske problemstillingar luftveier.

Myalgia epidemica, perikarditt/myokarditt

Etiologisk agens

Enterovirus (Coxsackie B)

Prøvemateriale

Fæces, halsprøve.

Forsendelse

Analyseoversikt Serologi / Virologi.
Genteknologi analyseoversikt (PCR).

Kommentar

Enterovirus kan skilles ut i fæces i inntil tre måneder.

Tyfoidfeber

Etiologisk agens

Salmonella Typhi

Prøvemateriale/Prøvetaking

Fæces, evt blodkultur.

Forsendelse

Fæces: Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi

Malaria

Etiologisk agens

Plasmodium spp.

Prøvemateriale/Prøvetaking

Blodutstryk (tjukkdråpe og tynndråpe) og
EDTA-blod (antigentest)

Forsendelse

Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.

Kommentarer

Utstryk av kapillærblod er det optimale til mikroskopi og må lages rett etter prøvetaking. EDTA-blod sendes inn. Dette kan alternativt benyttes til laging av utstryk ved laboratoriet dersom henvisende lege ikke har anledning til å lage blodutstryk selv. Medsendt utstryk av EDTA-blod farges med Giemsa fargemetode ved laboratorium for medisinsk biokjemi.
Denguefeber

Etiologisk agens

Denguevirus

Prøvemateriale/Prøvetaking

Blodprøve

Forsendelse

Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.

Kommentar

Undersøkelsen inkluderer påvisning av Denguevirus - antigen, IgG og IgM.

 

Kliniske problemstillingar medfødte infeksjoner

Medfødte misdannelser/generalisert sykdom hos nyfødte

Etiologiske agens

Rubellavirus, cytomegalovirus, herpes simplex-virus, hepatitt B virus, HIV, enterovirus, parvovirus B19, varicella-zoster virus, Toxoplasma gondii

Prøvemateriale

Serumprøve (samtidig prøve av mor). Halsprøve, spinalvæske, urin, evt. vesikkelvæske og fæces. Fostervannsprøve eller placenta.

Forsendelse

Væskeprøver sendes på steril beholder. Rask transport.
Biopsier legges i steril beholder tilsatt litt saltvann for å hindre inntørking. Rask transport.
Prøver på pensel (E-swab) tåler vanlig postgang, og kan sendes i romtemperatur.
Fæces sendes på sterilt glass uten tilsetning, helst avkjølt.
Serum kan sendes i romtemperatur.

Kommentar

Serumprøve bør tas fra både mor og barn. Serologi tilbys for alle nevnte agens. Organprøver/hulromsvæsker eller fostervann til PCR har høyest prioritet, men serologi gir viktig tileggsinformasjon. Serologi er den primære diagnostiske metode for hepatitter, HIV, toxoplasma og rubella.

Listeriose

Etiologisk agens

L. monocytogenes

Prøvemateriale/Prøvetaking

Blodkultur, spinalvæske, urin m.m. Perinatalinf.: urin, øre, nese og hals fra nyfødte, vaginalsekret, fostervann, placenta og fæces fra moren

Forsendelse

Prøvetakingsutstyr og svartid Bakteriologi.


 

Kliniske problemstillingar skjelett/ledd

Purulent artritt

Etiologiske agens

S. aureus, S. pneumoniae, S. pyogenes, Gram negative stavbakterier, S. epidermidis og andre hvite stafylokokker (ved fremmedlegemer

Prøvemateriale/Prøvetaking

Aspirert leddvæske.

Forsendelse

Totale aspiratvolum fordeles med ⅓-del i aerob blodkulturflaske, ⅓-del i anarob blodkulturflaske og ⅓-del i sterilt glass (evt. sprøyte med forseglings-topp).

Reaktiv artritt

Etiologiske agens

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae,  parvovirus B19, Yersinia enterocolitica, Salmonella, Streptococcus pyogenes, hepatitt B.
Prøvemateriale

Serum, evt. fæces.

Forsendelse

Analyseoversikt PCR.
Analyseoversikt Serologi / Virologi.

Kommentar

Reaktiv artritt kommer oftest såpass langt ut i et sykdomsforløp at antistoffpåvisning vil være eneste diagnostiske mulighet. Dersom gastroenteritt inngår i anamnesen bør fæcesprøve til dyrkning for tarmpatogene bakterier tas. Disse kan påvises i lang tid etter gjennomgått sykdom.


 

Kliniske problemstillingar barnesykdommer

Barnesykdommer

Etiologiske agens

Parotittvirus (kusma), meslingevirus (morbilli)

Prøvemateriale

Halspensel til PCR
Blodprøve til serologi

Forsendelse

Analyseoversikt Serologi / Virologi.

PCR på nevnte agens utføres ved St. Olavs Hospital. Vi videresender prøver dersom det er aktuelt.

Kommentar

Serologi ved sykdomsvarighet over ei uke.


 

Kliniske problemstillingar sentralnervesystemet

Purulent meningitt

Etiologiske agens

Neisseria meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae, gruppe B streptokokker, Listeria monocytogenes, Gram-negative staver, Mycobacterium tuberculosis, sopp (Cryptococcus, Candida).

Prøvemateriale/Prøvetaking

Spinalvæske. Blodkultur.

Forsendelse

Spinalvæske på sterilt glass. Egne flasker for blodkultur, kontakt laboratoriet.

Serøs meningitt, encefalitt, poliomyelitt

Etiologisk agens

Enterovirus, herpes simplex-virus, varicella-zoster-virus, Mycoplasma pneumoniae, Epstein-Barr-virus, Borrelia, Syfilis.

Parotittvirus, morbillivirus og rubellavirus kan være aktuelle agens hos ikke-vaksinerte.

Prøvemateriale

Spinalvæske, hals/svelgprøve (pensel), tillegg til fæces ved enterovirus-mistanke. Vesikkelvæske/sårsekret ved utslett (pensel).

Forsendelse

Analyseoversikt PCR.
Analyseoversikt Serologi / Virologi.

Kommentar

PCR på spinalvæske anbefales. Serologi kan benyttes ved sykdomsvarighet over én uke og tilbys for alle agens unntatt HHV6.

Serologi er eneste tilgjengelige metode for Borrelia og Syfilis.

Filmarray (multiplex PCR. Utføres i Ålesund)

Agens

Bakterier:
E. coli, H.influenzae, L.monocytogenes, N.meningitidis, S.agalactiae, S.pneumonia

Virus:
CMV, enterovirus, HSV1, HSV2, Humant herpes virus 6, Humant parechovirus, VZV

Sopp:
Crytococcus neoformans/gattii

Prøvemateriale

Spinalvæske

Indikasjon

Akutt meningitt/encephalitt hos innlagte pasienter

Kommentar

Vakthavende mikrobiologi må kontaktes ved bestilling av analyse for vurdering av indikasjon


 

Kliniske problemstillingar HIV og hepatitt

Hiv og hepatitt

Etiologiske agens

HIV, Hepatitt A - E virus, Epstein–Barr virus, cytomegalovirus

Prøvemateriale

Blodprøve

Forsendelse

Analyseoversikt Serologi / Virologi.
Analyseoversikt PCR.

Kommentar

Screening

Screening utføres med serologisk undersøkelse for alle agens.

Oppfølging / Kontroll

Hepatitt B og C: Kvantitativ påvising av genmateriale (PCR), sammen med serologisk undersøkelse.

HIV: Kvantitativ påvisning av genmateriale (PCR)

Hepatitt C genotyping og HIV kvantitering utføres ved St Olavs Hospital. Laboratoriet i Molde vidersender materiale ved behov for undersøkelser som laboratoriet selv ikke utfører.


 

Kliniske problemstillingar immunsupprimerte pasienter

Immunsupprimerte pasienter

Etiologiske agens

Transplanterte og andre immunsupprimerte bør overvåkes med tanke på infeksjoner i henhold til gjeldende nasjonale og internasjonale retningslinjer for de enkelte problemstillingene. Ofte er det særegne risikoer knyttet til de ulike formene for immunsuppresjon.

For konkrete spørsmål knyttet til transplantasjonspasienter anbefales det at man tar kontakt med relevant spesialist ved Oslo Universitetssykehus (tidl. Rikshospitalet).

Mikrobiolog/infeksjonsmedisiner kan bidra med rettledning for andre immunsupprimerte pasienter.

Denne figuren gir en grov rettledning for diagnostisk tankegang, og kan gjelde for de fleste som mottar immunosuppresiv behandling over lengre tid.

Prøvemateriale

Blodprøve

Forsendelse

Analyseoversikt Serologi / Virologi.
Analyseoversikt PCR.


 

Kliniske problemstillingar donortesting

Testing av donorer


Avdeling for  medisinsk mikrobiologi er godkjent av Helsedirektoratet til å teste personer som skal være donorer av celler og vev til andre personer. Laboratoriet  oppfyller dermed sin del av FOR-2015-12-07-1430:  "Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev".

For å kunne oppfylle denne forskriften må rekvirenten informere laboratoriet om at prøven skal undersøkes med tanke på mulig donasjon av celler og vev. Prøver tatt i forbindelse med invitro-fertilisering skal også merkes/rekvireres som "Donor celler og vev"  Vi vil da teste på  HIV, HBV, HCV og Syfilis.

I tillegg må rekvirenten vurdere behovet for å teste mot HTLV I og II. Rekvireres HTLV I og II sendes prøven til annet laboratorium som utfører denne  testingen. Samarbeidende laboratorium vil også være godkjent etter FOR-2015-12-07-1430.

Kliniske problemstillingar MRSA/VRE/ESBL

Screening for antibiotikaresistente bakterier.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.