HELSENORGE

Infeksjonsimmunologi/Viruskvantitering

​* Oppgitt forventa svartid blir rekna frå den dagen vi mottar prøvene. Det må påreknast noko lenger svartid i samband med feriar og helge - og høgtidsdagar. Ved behov for ø-hjelp, ta kontakt med laboratoriet. Prøva kan ofte analyserast samme dag.

** PPT-rør må sentrifugerast før transport, og innan 6 timer etter prøvetaking.

Ein del analyser blir utført ved berre ein av seksjonane. Prøver kan sendast direkte til den aktuelle seksjonen. Seksjonane vidaresender prøver om det er behov for det.

Analyse/Undersøking​Prøvetaking/
Sending
​Svartid*​Seksjon
Molde/Ålesund
​Anti Dnase B​Serum​2-7 dagar​M
​AST​Serum​2-7 dagar​M
​Borrelia IgG, IgM​Serum​2-5 dagar​M
​Borrelia Immunoblot​Serum​3-5 dagar​M
​Borrelia Nevro-​Serum + Sp. v.​2-4 dagar​M
​Cytomegalovirus IgG, IgM​Serum​2-4 dagar​M
​Cytomegalovirus kvantitering​Gelrør m/EDTA**​1 veke​M
​Denguefebertest​EDTA-blod​1 dag​M
​Epstein-Barr virus IgG, IgM, EBNA​Serum​2-4 dagar​M
​Helicobacter pylori IgG​Serum​2-5 dagar​Å
​Hepatitt A, B, C screening​Serum​2-4 dagar​M/Å
​Hepatitt B oppfølging​Serum og Gelrør m/EDTA**​1-2 veker​M
​Hepatitt C oppfølging​Serum og Gelrør m/EDTA**​1-2 veker​​M
​HIV screening​Serum​2-4 dagar​M/Å
​Malariatest​EDTA-blod​1 dag​M/Å
​Mononucleose hurtigtest​Serum​1 dag​M
​Morbilli IgG, IgM​Serum​2-5 dagar​M
​Parotittvirus IgG, IgM​Serum​2-5 dagar​M
​Parvovirus IgG, IgM​Serum​2-5 dagar​M
​Puumulavirus
(Hantavirus)
​Serum​2-3 dagar​M
​Rubella IgG, IgM​Serum​2-5 dagar​M
​Rub. IgG-sv. skap​Serum​2-5 dagar​M/Å
​Syfilis​Serum​2-4 dagar​M/Å
​Toxoplasma antistoff​Serum​2-4 dagar​M/Å
​Varicella Zoster IgG, IgM​Serum​2-5 dagar​M

Fann du det du leita etter?