Presentasjonar frå haustkonferansen i mikrobiologi 2016

26. - 26. oktober arrangerte avdeling for medisinsk mikrobiologi i Helse Møre og Romsdal den nasjonale haustkonferansen i mikrobiologi 2016. Her kan du lese presentasjonane frå konferansen.

 1. Auka reiseaktivitet og immigrasjon - auka utfordringar for helsevesenet? (pdf) Smittevernoverlege Jørn-Åge Longva
 2. Screening ESBL - kvifor og korleis skal vi gjere det? (pdf) No (og i framtida) Ørjan Samuelsen, prof. PHD
 3. Screening MRSA - kvifor og korleis skal vi gjere det? No og i framtida (pdf) Kjersti Wik Larssen
 4. Kvifor kan det vere så vanskeleg å detektere VRE? Korleis skal vi gjere det? (pdf) Kristin Hegstad
 5. Gløymer vi soppen? (pdf) Kjersti Wik Larssen
 6. Gjærsopp og UVI (pdf) Dr. Lidia Garcia-Agudo
 7. Diagnostikk ved Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi (pdf) Fagbioingeniør Lonny M. Kløvfjell
 8. Influensasituasjonen hausten 2016 (pdf) Olav Hungnes
 9. God morgon (pdf) Solvor Fuglestad
 10. "Del av ein heilskap" Erfaringar frå samarbeid lab/klinikarar siste to år (pdf) Seksjonsoverlege infeksjonsmedisin Karl Wesenberg
 11. Kva er eit godt prøvesvar? (pdf) Lege i spesialisering Fabian Åhrberg
 12. CXCL13 som diagnostisk verktøy (pdf) Lege i spesialisering Fabian Åhrberg
 13. Oppfølging av Fæcec PCRen (pdf) Benoit Follin-Arbelet
 14. Diagnostikk av Shigella etter innføring av Maldi-Tof MS i laboratoriet (pdf) Heidi Nerbø Aasen Tomren
 15. På tvers av seksjonane (pdf) Bioingeniør II Lisa Valle og seksjonsleiar Camilla Jensen Pedersen
 16. Ting tek tid  - nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (pdf) Merete Hagbø
 17. RUFMIK (pdf) Irene Rauk
Fann du det du leita etter?