HELSENORGE

Ambulansearbeider

Grunnutdanninga til yrket som ambulansearbeidar er fireårig. Dei to første åra består av VG1 Helse- og sosialfag og VG2 ambulansefag i videregåande skule. Deretter følgjer to års læretid ved ei godkjend lærebedrift.

 

I Midt-Norge tilbyr ein VG2 ambulansefag ved følgjande videregående skuler:


 

Olav Duun Videregående skule i Namsos

Lukas Videregående ​skule i Malvik

Fagerlia Videregående skule i Ålesund.


 

For meir informasjon om utdanningsløp, opptakskrav og innhald i opplæring ved dei vidaregåande skulene, sjå vilbli.no eller ta kontakt med den enkelte vidaregåande skule.

Lærlingar må dokumentere at dei har bestått fysiske opptakskrav før dei kan tiltre som lærlingar i ambulansefaget. For meir informasjon sjå skjema: Fysiske krav for lærlingar i ambulansefaget i Midt-Norge.


 

For spørsmål vedrørende lærlingeopptak og lærlingeordninga i ambulansetenesta , ta kontakt med Bjørn Julbø, ansvarleg for vårt opplæringskontor.


 

Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med fagbrev. Kompetansebevis for utrykningskøyretøy er nødvendig for å kunne køyre ambulanse under utrykning.

Lærlingar frå avdeling Møre og Romsdal har blant annet fått delteke i Yrkes NM i 2014 der lærlingane Silje og Amanda vann Sølv.

 

Amanda og Silje i parken.JPG
 


 

Fann du det du leita etter?