Offentleg utdanningsplan

Spesialisering i akutt- og mottaksmedisin i Helse Møre og Romsdal

Akutt- og mottaksmedisin er ein ny spesialitet i Noreg og vi ynskjer å tilby utdanning i denne spesialiteten i vårt foretak. Vi har akuttmottak ved alle sjukehusa våre, men det største akuttmottaket er i Ålesund. Difor vil vi i første omgang tilby utdanning i akutt- og mottaksmedisin ved Ålesund sjukehus.

Utanfor akuttmottaket i Ålesund.

Utanfor akuttmottaket i Ålesund.

Spesialiteten er ein indremedisinsk spesialitet og vil høyre til den medisinske avdelinga i Ålesund, som er ein del av Klinikk for medisin og rehabilitering. For læringsmål vi ikkje tilbyr i foretaket, treng du teneste ved eit universitetssjukehus.

​Spesialisering i akutt- og mottaksmedisin ved Ålesund sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Fann du det du leita etter?