HELSENORGE

Spesialisering i hud og veneriske sjukdommar ved Ålesund sjukehus

Hud poliklinikk i Ålesund – Poliklinikken er ved hovedinngang nord, til venstre når du kommer inn.

Informasjon ang. Corona-epidemien til pasienter med inflammatoriske hud sykdommer:

 Følg Helsedirektoratets råd for å unngå smitte, karantenebestemmelser, informasjon om symptom på Covid-19 og evt. tiltak. https://helsenorge.no/koronavirus

 • Det er viktig å redusere risikoen for å bli smittet.
 • Sørg for å ha medisiner for minst 4 ukers forbruk tilgjengelig. 

  Medikamentell behandling:
 • Vi anbefaler at du fortsetter med medisinene mot hud-sykdommen så lenge du ikke er syk.
 • Det er per dags dato ikke grunnlag for å anbefale at du skal slutte med/ eller trappe ned behandlingen. I Italia har det vært mange pasienter som sluttet med medisinene og derfor fikk oppbluss i sykdommen og behov for legetime, det ønsker vi å unngå.

  Ved påvist/ mistenkt Covid-19 infeksjon:
 • Du skal slutte med «biologiske medikamenter» inntil du er erklært frisk.
 • Det er pr.dags dato ikke grunnlag for at du må slutte med alle medisinene mot den hudsykdommen, men individuelle vurderinger må gjøres dersom du har luftveisinfeksjon med Covid-19. 

   
  Praktisk informasjon:
  Ein del av konsultasjonene er no gjort om til videokonsultasjoner, du får informasjon på telefon dersom dette gjeld deg.
  Du finn forklaring og framgangsmåte for videokonsultasjon på denne sida:  www.helse-mr.no/video

  Kontakt på e-post er anbefalt: hud@helse-mr.no  

  Hvis du skriver litt om hva forespørselen gjelder, f.eks spørsmål om kontrolltime, spørsmål angående medikamentelle behandling, oppfølging og risiko på grunn av din sykdom, og legger ved telefonnummer så vil vi ringe tilbake til deg.  NB. Ikke skriv sensitive opplysninger som fullt personnummer med mer i e-poster.

  Det er stor pågang på telefon fra pasienter på grunn av Corona-epidemien. Vi klarer dessverre ikke å besvare alle henvendelsene og vet at ikke alle kommer gjennom på telefon.

   For å unngå å utsette pasienter for smitte ved å komme til sykehuset, vil vi på bakgrunn av medisinske vurderinger avgjøre om den polikliniske konsultasjonen kan utsettes.

  Vi vil istedenfor gi tilbud om telefonkonsultasjon eller video/skype-konsultasjon der det kan erstatte deler av konsultasjonen.

  Vi anbefaler privat transport til sykehuset for pasienter med inflammatorisk hud sykdommer som bruker immundempende behandling og som må komme til sykehuset. Unngå offentlig transport eller drosje for ikke å utsettes for smitte.

  Hud poliklinikk har på grunn av Corona-epidemien flyttet lokalisering til der legevakta var tidligere.
  Inngang nordøst – svart bygning på hjørne av sykehuset.
Fann du det du leita etter?