Spesialisering i akutt- og mottaksmedisin i Helse Møre og Romsdal

Offentleg utdanningsplan

Akutt- og mottaksmedisin er ein ny spesialitet i Noreg og vi ynskjer å tilby utdanning i denne spesialiteten i vårt foretak. Vi har akuttmottak ved alle sjukehusa våre, men det største akuttmottaket er i Ålesund. Difor vil vi i første omgang tilby utdanning i akutt- og mottaksmedisin ved Ålesund sjukehus.

Utanfor akuttmottaket i Ålesund.

Utanfor akuttmottaket i Ålesund.

Spesialiteten er ein indremedisinsk spesialitet og vil høyre til den medisinske avdelinga i Ålesund, som er ein del av Klinikk for medisin og rehabilitering. For læringsmål vi ikkje tilbyr i foretaket, treng du teneste ved eit universitetssjukehus.

​Spesialisering i akutt- og mottaksmedisin ved Ålesund sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.