Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri i Helse Møre og Romsdal

Offentleg utdanningsplan

Som LIS i spesialiteten Barne og Ungdomspsykiatri vil du i Helse Møre og Romsdal kunne gjennomføre heile spesialistutdanninga i samme foretak. Avdeling psykisk helsevern for barn og unge er del av spesialisthelsetenesta i Helse Møre og Romsdal, organisert under Klinikk for kvinner, barn og ungdom.

Illustrasjonsbilete
Avdelinga består av fem seksjoner derav fire poliklinikkar (Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund), samt døgnseksjon med akuttfunksjon ved Ålesund sjukehus og familieeining ved Molde sjukehus.

Vi har eit tett samarbeid mellom seksjonane i vår avdeling og du vil bli kjent med både LIS, overleger og andre faggrupper i heile avdelinga gjennom eit spesialistløp hos oss.

Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved Volda sjukehus

Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved Ålesund sjukehus

Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved Molde sjukehus

Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved Kristiansund sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.