Spesialisering i blodsjukdommar i Helse Møre og Romsdal

Offentleg utdanningsplan

I Helse Møre og Romsdal er det hematologiske tilbodet ein del av Klinikk for medisin og rehabilitering, og lagt til dei medisinske avdelingane i Ålesund, Molde og Kristiansund. Det vil etter kvart også kome i Volda.

Illustrasjonsbilete
Det er tilbod om LIS-utdanning etter ny spesialitetsstruktur ved både Ålesund, Molde og Volda sjukehus. Det hematologiske miljøet og tilbodet er størst i Ålesund, men dei to andre avdelingane har høg aktivitet og eit bredt behandlingstilbod til pasientane. For læringsmål vi ikkje tilbyr i foretaket, treng du teneste ved eit universitetssjukehus.


Spesialisering i blodsjukdommar ved Ålesund sjukehus

Spesialisering i blodsjukdommar ved Molde sjukehus

Spesialisering i  blodsjukdommar ved Kristiansund sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.