Spesialisering i bryst- og endokrinkirurgi i Helse Møre og Romsdal

Offentleg utdanningsplan
Bryst- og endokrinkirurgi
I Helse Møre og Romsdal er behandlingstilbodet innan bryst- og endrokrinkirurgi sentralisert til Ålesund sjukehus. Der utgjer fagmiljøet ein del av kirurgisk avdeling, som er organisert i Klinikk for kirurgi. Det er tilbod om LIS-utdanning i bryst- og endokrinkirurgi ved avdelinga i Ålesund. Du får oppfylt dei fleste læringsmåla i spesialiteten i vårt foretak, men du treng og teneste på universitetssjukehus for å dekke læringsmål vi ikkje tilbyr i foretaket.

​Spesialisering i bryst- og endokrinkirurgi ved Ålesund sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.