Spesialisering i generell indremedisin i Helse Møre og Romsdal

Offentleg utdanningsplan
Illustrasjonsbilete

Ein spesialist i indremedisin har spesialisert seg innan sjukdommar i de fleste indre organ hos pasientar over 18 år. Ein indremedisinar jobbar med akutte og kroniske sjukdommar på intensivavdeling/overvåking, sengepost og poliklinikk, og det inneber også prosedyrer som gastroskopiar, ultralyd av hjertet, pleuratapping og spinalpunksjon.

I vårt helseforetak er LIS-utdanninga i indremedisin organisert ved alle dei fire sjukehusa. Del 2 felles indremedisin kan ein gjere ved alle sjukehusa, men deler av utdanninga i hovudspesialiteten indremedisin må skje på eit større sjukehus og det er planlagt at dette skal vere i Ålesund.


​Spesialisering i generell indremedisin ved Volda sjukehus

Spesialisering i generell indremedisin ved Ålesund sjukehus

​Spesialisering i generell indremedisin ved Molde sjukehus

​Spesialisering i generell indremedisin ved Kristiansund sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.