Spesialisering i geriatri i Helse Møre og Romsdal

Offentleg utdanningsplan

Geriatri er ein underseksjon i indremedisinske avdelingar. I Helse Møre og Romsdal er det sjøvstendige einingar ved sjukehusa i Kristiansund og i Ålesund, som tek i mot akuttgeriatriske pasientar og slagpasientar.

Geriatri illustrasjon

I Ålesund er seksjonen organisert som ein eigen sengepost med undergrupper, i tillegg til ein poliklinikk. I Kristiansund er geriatrisk eining ein del av ei felles useksjonert medisinsk avdeling. Seksjonen i Ålesund er den største av dei tok. LIS-utdanning skjer både i Ålesund og i Kristiansund. I Ålesund får du oppfylt nær som alle læringsmåla, medan i Kristiansund vil du trenge eit år ved ei større avdeling. 

Spesialisering i geriatri ved sjukehuset i Ålesund

Spesialisering i geriatri ved sjukehuset i Kristiansund

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.