Spesialisering i infeksjonssjukdommar i Helse Møre og Romsdal

Offentleg utdanningsplan

I Helse Møre og Romsdal er det infeksjonsmedisinske tilbodet ein del av Klinikk for medisin og rehabilitering, og lagt til dei medisinske avdelingane i Ålesund og Molde. Det er tilbod om LIS-utdanning etter ny spesialitetsstruktur ved begge sjukehusa.

Illustrasjonsbilete
Det infeksjonsmedisinske miljøet og tilbodet er størst i Ålesund, medan Mikrobiologisk avdeling ligg ved Molde sjukehus som gir eit godt utgangspunkt for tett samarbeid med ein viktig samarbeidspartner i kvardagen vår.

For læringsmål vi ikkje tilbyr i foretaket, treng du teneste ved eit universitetssjukehus.

Spesialisering i infeksjonssjukdommar ved Ålesund sjukehus

Spesialisering i infeksjonssjukdommar ved Molde sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.