Spesialisering i medisinsk mikrobiologi i Helse Møre og Romsdal

Offentleg utdanningsplan

Avdeling for medisinsk mikrobiologi leverer tenester til primærhelsetenesta og alle dei fire sjukehusa i Møre og Romsdal. Avdelinga har laboratorie ved sjukehusa i Molde og Ålesund. Laboratoriet i Molde er hovud-laboratorium og kontorstad for legane på avdelinga.

Frå laben i Ålesund.

Frå laben i Ålesund.

Legane følgjer dagleg opp diagnostikk utført ved begge laboratoria og har regelmessig nærvære, også ved laboratoriet i Ålesund. Det vektleggast tverrfagleg samarbeid med kliniske avdelingar, og leger frå avdelinga deltar i infeksjonsteam og kliniske visittar saman med infeksjonsmedisinere og farmasøytar.

​Spesialisering i medisinsk mikrobiologi ved Molde sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.