Spesialisering i øre-, nese-, halssjukdommar i Helse Møre og Romsdal

Offentleg utdanningsplan

ØNH er eit kirurgisk fag som omfattar diagnostikk og behandling av sjukdommar i hovud/hals-regionen. Spesialiteten innbefattar også ein vesentleg ikkje-kirurgisk del, medrekna audiologi, otonevrologi, allergologi og søvnsjukdommar. Som ØNH-lege behandlar vi pasientar i alle aldre, frå nyfødde til dei aller eldste. Ein stor del av verksemda er poliklinisk og dagkirurgisk aktivitet.

ØNH-illustrasjon

ØNH-illustrasjon

I Helse Møre og Romsdal er ØNH-faget organisert som ei felles avdeling med seksjonar ved sjukehusa i Molde og Ålesund. Begge seksjonane dekker heile ØNH-faget utanom kreftbehandling og cochleaimplantat (CI) som er sentralisert til universitetssjukehusa. Det er ei viss funksjonsfordeling i foretaket ved at audiopedagogisk seksjon er lokalisert i Ålesund medan otonevrologisk kompetanse er lokalisert i Molde. 

Spesialisering i øre-, nese-, halssjukdommar ved Ålesund sjukehus

Spesialisering i øre-, nese-, halssjukdommar ved Molde sjukehus


Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.