Spesialisering i ortopedisk kirurgi i Helse Møre og Romsdal

Offentleg utdanningsplan

Ortopedi er den delen av kirurgien som behandlar skader og sjukdommar i bevegapparatet. Det er eit fag for deg som likar å kombinere det praktiske og det akademiske. Faget er særs variert og inneheld alt frå akutte trafikkulykker til planlagde korsbandsoperasjonar, frå spedbarn med klumpfot til eldre med lårhalsbrot, frå mikrokirurgi i hand til store proteseinngrep. 

Illustrasjonsbilete

Den ortopediske utdanninga i Møre og Romsdal skjer ved de alle dei fire sjukehusa våre. Sjukehusa har noko ulike profilar, og samarbeider derfor for å gi deg ei best mogleg utdanning i faget. I tillegg treng du 18 månader ved eit universitetssjukehus. 

​Spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Volda sjukehus

Spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Ålesund sjukehus

Spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Molde sjukehus

Spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Kristiansund sjukehus


Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.