Spesialisering i revmatologi i Helse Møre og Romsdal

Offentleg utdanningsplan

Revmatologisk seksjon i Ålesund dekker heile Møre og Romsdal fylke med eit befolkningsgrunnlag på drøyt 260.000.

Vår seksjon omfattar sengepost, poliklinikk og dageining (infusjonseining). Sengeposten er ein såkalla "combined unit", slik at revmakirurgiske pasientar leggast inn hos oss. Sengeposten har 4 senger mandag - fredag, og 2 senger i helga. Ordinær arbeidstid er frå 08.00 - 16.00.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.