HELSENORGE

Fagseminar simulering

VirtSim-teamet inviterer til fagseminar 29.-30. mars. Ønsker du å øke din kompetanse ved å ta i bruk simulering og lære mer om hvordan samhandle i team? Bli med på to innholdsrike dager for faglig påfyll.


 

poster.png

PÅMELDING FOR ANSATTE I HMR HER ​

KUN FOR SIMILIS-FASILITATORER 
8.00 - 11.00 FORSEMINAR for SimiLis 

PROGRAM FAGSEMINAR (med forbehold om endringer) 

10.30 registrering for felles Fagseminar simulering i HMR 

11.00 -12.00 Lunsj, Tapas  

12.00 -12.15
Velkommen: Kulturelt innslag  

12.15 - 12.30
​Presentasjon av VirtSimteamet, praktisk info, program for dagen v. Teamkoordinator VirtSim  

12.30 - 12.50
HMR si satsing på simulering i sjukehusa v. fagdirektør Erik Solligård/Utdanningssjef Guro Berge

12.50 - 13.45 
Hva er simulering?  Regionalt ansvar, InterRegSim v. førsteamanuensis Stine Gundrosen, MedisinskSimulatorSenter St. Olavs. 

13.45 - 14.00
Pause Laerdal og VR 

14.00 - 14.45 
Teamarbeid i helsetjenesten, teamsimulering, del 1, v. professor Sissel Eikeland Husebø og førsteamanuensis Randi Ballangrud 

14.45 - 15.00: Pause Stand med Laerdal og VR 

15.00- 15.45 
Teamarbeid i helsetjenesten, teamsimulering, del 2, v. professor Sissel Eikeland Husebø og førsteamanuensis Randi Ballangrud 

15.45 - 16.00 Pause 

16.00 - 16.20: Simuleringssamarbeid med Høgskolen i Molde, Høgskolelektor og anestesisykepleier Tove Myrvang 

16.20- 16.40: Simuleringssamarbeid med NTNU i Ålesund, førsteamanuensis, AIO- studieprogramleder Inger Hilde Hagen

16.40- 17.15: Kick ​off Simuleringsnettverk, presentasjon av webredaktør Carina Giske og VirtSim 

17.15 - 18.00: Laerdal Medical og VR ​

19:00 Middag 

Dag 2

8.30: God morgen og velkommen 

8.40-9.35: Simulering i våre sykehus del 1    

8.40 -8.50 Ferdighetstrening, kvalitetsforbedringsprosjekt i Volda: v. sykepleier Anne Margareth Sellereite, intensivsykepleier og VirtSimkoordinator Bodil Brende Helle  

8.55 -9.05 Akuttbarneteam: v.  barnelege Torbjørn Nag 

9.10-9.20  MET team Molde: v. spesialsykepleier i akuttsykepleie Trine Gammeltorp og intensivsykepleier Oddrun Brakstad Orset  

9.25-9.35 Traumeteam Ålesund: v. traumekoordinator, intensivsykepleier Jon Erik Storvik  


9.35-9.50: Pause Stand Laerdal Medical, stand med VR 

9.50- 11.05: Simulering i våre sykehus del 2 

9.50 - 10.00 Traumesimulering Kristiansund sykehus: v. intensivsykepleier Rannei Enge Soleim  

10.05 - 10.15 Covid scenario og bruk av lungesimulator, Molde sykehus intensiv v. intensivsykepleier Aslaug Bråten og spesialsykepleier Anja Inderhaug  

10.20 - 10.30 Ålesund sjukehus intensiv, v. intensivsykepleier Siri Mathiesen  

10.35 - 10.45 SimiLIS v. LIS 2/3 medisin og førsteamanuensis Kristoffer Sand 

10.50 - 11.05 MAP, Psykisk helse og rus v. forsk​​ingsrådgiver Sigurd Bjørke  ​

11.15 - 12.00: Lunsj 

12.00 -  14.15: VR et verktøy i simulering 

12.15-13.00: VR, Applikasjoner: ABCDE, ISBAR, NEWSHelen Berg Førsteamanuensis ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) NTNU 

13.00 - 13.45 : Erfaringer fra arbeid med å legge til rett for VR: 
Johnny Sandaker, SimInnlandet, senter for simulering og innovasjon, divisjon psykisk helsevern 

13.45 - 14.00: PAUSE stand med VR 

14.00 - 14.30: ​VR erfaring knyttet til bruk av teknologien: 
Marius Huse,  rådgjevar Siminnlandetsenter for simulering og innovasjon, divisjon psykisk helsevern 

14.30-14.45 : Avslutning og oppsummering:Guro Berge utdanningssjef og teamkoordinator Elisabeth Forberg  

Fann du det du leita etter?