HELSENORGE

Fagdagar Digital samhandling Møre og Romsdal

Årlege fagdagar i bruk av e-meldingar inngår som eit tiltak i vedteken handlingsplan digital samhandling Møre og Romsdal. Formålet er auka effektivitet, betre kvalitet i pasientbehandlinga og betre samhandling gjennom elektronisk kommunikasjon.

​I år vert det arrangert fire fagdager for kvart lokalsjukehus og kommunane i opptaksområdet. Arbeidet vert koordinert av Fagråd digital samhandling Møre og Romsdal.

Mål

Auke kunnskap og betre kvalitet i bruk av elektroniske pleie- og omsorgsmeldingar. Betre rolleforståing og gjensidig informasjonsutveksling mellom helsepersonell i kommunar og sjukehus.

Presentasjonar frå fagdagene:

Ålesund:

Fagdager e-meldinger pleie og omsorg 2017.pdf

Dokumentasjon ved innleggelse i sykehus.pdf

Innlegg fagdag samhandling Innleggelsesrapport 3.ppt

Epikrise i eit helseføretak - til glede og besvær-rev 3.pdf

Regional koordinering for e-meldinger i Midt-Norge.pdf

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.pdf

Volda:

Elektroniske meldinger i et sykepleieperspektiv-bedre kvalitet og samhandling.pdf

Epikrise i eit helseføretak - til glede og besvær.pdf

INNLEGGELSESRAPPORT.pdf

Innleggelsesrapportens betydning for kvalitet på pleie til pasienten.ppt

INVITASJON TIL FAGDAG I BRUK AV E-MELDINGAR MELLOM KOMMUNAR OG.pdf

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge.pdf

SamhandlingRutine E-link Volda og Ørsta kommune.pdf

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.pdf

Molde:

Aslaug Skarsaune Svenning Hemit.pdf

Brit Steinnes Krøvel utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.pdf

Dokumentasjon ved innlegging i sjukehus - printversjon.pdf

Elektroniske meldinger i et sykepleieperspektiv Betzy Elgsaas.pdf

Epikrise i eit helseføretak - til glede og besvær Erik Schistad Staff.pdf

Innleggelsesrapportens betydning for kvalitet på pleie til pasienten Helen Fannemel.pdf

Åpning fagdag Ksu 240417.pdf

Kristiansund:

Elektroniske meldinger i et sykepleieperspektiv-bedre kvalitet og samhandling.pdf

Epikrise i eit helseføretak - til glede og besvær.pdf

Innleggelsesrapportens betydning for kvalitet på pleie til pasienten.ppt

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge.pdf

SAMHANDLING RUTINER E-LINK Nesset kommune.pdf

SamhandlingRutine E-link Volda og Ørsta kommune.pdf

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.pdf

Velkommen til fagdag i regi av KomUT og Helse Møre og Romsdal.pdf

Fann du det du leita etter?