Fagråd digital samhandling

Under utarbeiding

​Representantar frå kommunane

Representantar frå Helse Møre og Romsdal HF

Representantar frå brukarutvalet

Møter og referat

Orienteringssak: Handlingsplan 2020 for Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge

Fann du det du leita etter?