Avdelingar

Klinikkar, avdelingar, sjukehus og andre behandlingsstader

Verksemda er fordelt mellom Molde sjukehus, Kristiansund sjukehus, Volda sjukehus,  Ålesund sjukehus og fleire mindre institusjonar.

Finn avdeling

5-døgns post ortopedi Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/5-dognspost-ortopedi-kristiansund5-døgns post ortopedi Kristiansund0-9
Akutt psykisk helse Hjelsethttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/akutt-psykisk-helse-hjelsetAkutt psykisk helse HjelsetA
Akutt psykisk helse Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/akutt-psykisk-helse-alesundAkutt psykisk helse ÅlesundA
Akuttmottaket, Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/akuttmottak-kristiansundAkuttmottaket, KristiansundA
Akuttmottaket Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/akuttmottak-moldeAkuttmottaket MoldeA
Akuttmottaket Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-akuttbehandling/akuttmottak-voldaAkuttmottaket VoldaA
Akuttmottaket Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/akuttmottak-alesundAkuttmottaket ÅlesundA
Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdalhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/alderspsykiatri-nordmore-og-romsdalAlderspsykiatri Nordmøre og RomsdalA
Alderspsykiatri Sunnmørehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/alderspsykiatri-sunnmoreAlderspsykiatri SunnmøreA
AMKhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tenester/amkAMKA
Anestesi Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/anestesi-kristiansundAnestesi KristiansundA
Anestesi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/anestesi-moldeAnestesi MoldeA
Anestesi Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-volda-sjukehus/anestesi-voldaAnestesi VoldaA
Anestesi Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/anestesi-alesundAnestesi ÅlesundA
Audiopedagogisk seksjonhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/onh-alesund/audiopedagogisk-seksjon-alesundAudiopedagogisk seksjonA
Augeavdelinga Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/avdeling-for-augesjukdommar-moldeAugeavdelinga MoldeA
Augeavdelinga Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/augeavdelinga-alesundAugeavdelinga ÅlesundA
Aure rehabiliteringssenterhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/aure-rehabiliteringssenterAure rehabiliteringssenterA
Avdeling for barnemedisin og habiliteringhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habiliteringAvdeling for barnemedisin og habiliteringA
Dagbehandling og operative seksjonar Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/avdeling-for-dagbehandling-og-operative-seksjoner-moldeDagbehandling og operative seksjonar MoldeA
Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommarhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommarAvdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommarA
Kirurgi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/avdeling-for-kirurgi-moldeKirurgi MoldeA
Medisinsk biokjemihttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemiMedisinsk biokjemiA
Medisinsk mikrobiologihttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologiMedisinsk mikrobiologiA
Avdeling for ortopedi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/avdeling-for-ortopedi-moldeAvdeling for ortopedi MoldeA
Patologihttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-patologiPatologiA
Psykisk helsevern barn og ungdomhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungdomPsykisk helsevern barn og ungdomA
Radiologi Molde og Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-radiologi-molde-og-kristiansundRadiologi Molde og KristiansundA
Radiologi Ålesund og Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-radiologi-alesund-og-voldaRadiologi Ålesund og VoldaA
ØNH, tann/kjeve Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/avdeling-for-onh-tannkjeve-moldeØNH, tann/kjeve MoldeA
Avrusing TSB Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avrusing-tsb-alesundAvrusing TSB ÅlesundA
Blodbanken Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-kristiansund/blodbanken-kristiansundBlodbanken KristiansundB
Blodbanken Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-molde/blodbanken-moldeBlodbanken MoldeB
Blodbanken Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-volda/blodbanken-voldaBlodbanken VoldaB
Blodbanken Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-alesund/blodbanken-alesundBlodbanken ÅlesundB
Brystdiagnostisk senter (BDS)https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-radiologi-alesund-og-volda/radiologi-alesund/brystdiagnostisk-senter-bdsBrystdiagnostisk senter (BDS)B
BUP poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungdom/bup-poliklinikk-kristiansundBUP poliklinikk KristiansundB
BUP poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungdom/bup-poliklinikk-moldeBUP poliklinikk MoldeB
BUP poliklinikk Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungdom/bup-poliklinikk-voldaBUP poliklinikk VoldaB
BUP poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungdom/bup-poliklinikk-alesundBUP poliklinikk ÅlesundB
Dagbehandling Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/seksjon-for-dagbehandling-moldeDagbehandling MoldeD
Dageininga Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/seksjon-for-dagbehandling-og-kirurgisk-poliklinikk-kristiansundDageininga KristiansundD
Dagkirugi Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-volda-sjukehus/dagkirurgi-voldaDagkirugi VoldaD
Dagkirurgi Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/dagkirurgi-alesundDagkirurgi ÅlesundD
Dialyse og nyrepoliklinikken Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/medisinsk-avdeling-kristiansund/dialyse-og-nyrepoliklinikk-kristiansundDialyse og nyrepoliklinikken KristiansundD
Dialyse Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/dialysen-moldeDialyse MoldeD
Dialyseseksjonen Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/dialyseseksjonen-alesundDialyseseksjonen ÅlesundD
DPS ambulant seksjon Nordmøre og Romsdalhttps://helse-mr.no/avdelinger/dps-ambulant-seksjon-nordmore-og-romsdalDPS ambulant seksjon Nordmøre og RomsdalD
DPS ambulant seksjon Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-ambulant-seksjon-voldaDPS ambulant seksjon VoldaD
DPS døgnseksjon Kristiansund https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-dognseksjon-kristiansundDPS døgnseksjon Kristiansund D
DPS døgnseksjon Volda https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-dognseksjon-voldaDPS døgnseksjon Volda D
DPS døgnseksjonen Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-dognseksjon-moldeDPS døgnseksjonen MoldeD
DPS poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-poliklinikk-kristiansundDPS poliklinikk KristiansundD
DPS poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-poliklinikk-moldeDPS poliklinikk MoldeD
DPS poliklinikk Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-poliklinikk-voldaDPS poliklinikk VoldaD
DPS poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-poliklinikk-alesundDPS poliklinikk ÅlesundD
DPS Vegsundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-vegsundDPS VegsundD
DPS Ålesund ambulante tenester akutt og ACThttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-alesund-ambulante-tenester-akutt-og-actDPS Ålesund ambulante tenester akutt og ACTD
DPS Ålesund ambulante tenester allmennhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-alesund-ambulante-tenester-allmennDPS Ålesund ambulante tenester allmennD
Døgnseksjonen PHBUhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungdom/akutt-og-utgreiingseininga-psykisk-helsevern-barn-og-ungdomDøgnseksjonen PHBUD
Familieeininga psykisk helsevern barn og ungdomhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungdom/familieeininga-psykisk-helsevern-barn-og-ungdomFamilieeininga psykisk helsevern barn og ungdomF
Forsking og innovasjonhttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/forsking-og-innovasjonForsking og innovasjonF
Fysikalsk medisin og nevropsykologi poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-nevropsykologi-poliklinikk-alesundFysikalsk medisin og nevropsykologi poliklinikk ÅlesundF
Sengepost for rehabilitering og revmatologihttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-sengepost-alesundSengepost for rehabilitering og revmatologiF
Føde-barsel Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/fodebarsel-kristiansundFøde-barsel KristiansundF
Føde-barsel Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/fodebarsel-moldeFøde-barsel MoldeF
Føde-barsel Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/fodebarsel-voldaFøde-barsel VoldaF
Føde-barsel Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/fodebarsel-alesundFøde-barsel ÅlesundF
Gynekologi dag- og døgnbehandling Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-seksjon-moldeGynekologi dag- og døgnbehandling MoldeG
Gynekologi dag- og døgnbehandling Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-seksjon-voldaGynekologi dag- og døgnbehandling VoldaG
Gynekologi dag- og døgnbehandling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-seksjon-alesundGynekologi dag- og døgnbehandling ÅlesundG
Gynekologisk dagbehandling Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-seksjon-kristiansundGynekologisk dagbehandling KristiansundG
Gynekologisk poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-poliklinikk-kristiansundGynekologisk poliklinikk KristiansundG
Gynekologisk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-poliklinikk-moldeGynekologisk poliklinikk MoldeG
Gynekologisk poliklinikk Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-poliklinikk-voldaGynekologisk poliklinikk VoldaG
Gynekologisk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-poliklinikk-alesundGynekologisk poliklinikk ÅlesundG
Habilitering barn og ungdom Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habilitering/habilitering-barn-og-ungdom-kristiansundHabilitering barn og ungdom KristiansundH
Habilitering barn og ungdom Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habilitering/habilitering-barn-og-ungdom-alesundHabilitering barn og ungdom ÅlesundH
Hjartemedisinsk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/hjartemedisinsk-poliklinikk-moldeHjartemedisinsk poliklinikk MoldeH
Hjartemedisinsk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-hjartesjukdommar-alesundHjartemedisinsk poliklinikk ÅlesundH
Hudpoliklinikken Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/hudpoliklinikken-kristiansundHudpoliklinikken KristiansundH
Hudpoliklinikken Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/hudpoliklinikken-alesundHudpoliklinikken ÅlesundH
Høyrselssentralen Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/hoyrselssentralen-moldeHøyrselssentralen MoldeH
Høyrselssentralen Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/onh-alesund/hoyrselssentralen-alesundHøyrselssentralen ÅlesundH
Infusjonspoliklinikken Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/infusjonspoliklinikken-alesundInfusjonspoliklinikken ÅlesundI
Intensiv Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/intensiv-kristiansundIntensiv KristiansundI
Intensiv Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/intensiv-moldeIntensiv MoldeI
Intensiv Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-volda-sjukehus/intensiv-voldaIntensiv VoldaI
Intensiv Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/intensiv-alesundIntensiv ÅlesundI
Kirurgisk avdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/kirurgisk-avdeling-alesundKirurgisk avdeling ÅlesundK
Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/kirurgisk-og-ortopedisk-poliklinikk-kristiansundKirurgisk og ortopedisk poliklinikk KristiansundK
Kirurgisk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/avdeling-for-dagbehandling-og-operative-seksjoner-molde/kirurgisk-poliklinikk-moldeKirurgisk poliklinikk MoldeK
Kirurgisk poliklinikk Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-volda-sjukehus/seksjon-for-kirurgisk-poliklinikk-voldaKirurgisk poliklinikk VoldaK
Kirurgisk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/kirurgisk-avdeling-alesund/kirurgisk-poliklinikk-alesundKirurgisk poliklinikk ÅlesundK
Kirurgisk sengepost 1 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/kirurgisk-avdeling-alesund/kirurgisk-sengepost-1-alesundKirurgisk sengepost 1 ÅlesundK
Kirurgisk sengepost 2 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/kirurgisk-avdeling-alesund/kirurgisk-sengepost-2-alesundKirurgisk sengepost 2 ÅlesundK
Kirurgisk sengepost A Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/kirurgisk-sengepost-aKirurgisk sengepost A MoldeK
Kirurgisk sengepost B Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/kirurgisk-sengepost-bKirurgisk sengepost B MoldeK
Kirurgisk sengepost Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-volda-sjukehus/seksjon-for-kirurgi-og-gynekologi-sengepost-voldaKirurgisk sengepost VoldaK
Kjevekirurgisk avdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/kjevekirurgisk-avdeling-alesundKjevekirurgisk avdeling ÅlesundK
Klinikk for diagnostikkhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikkKlinikk for diagnostikkK
Klinikk for kreftbehandling og rehabiliteringhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabiliteringKlinikk for kreftbehandling og rehabiliteringK
Klinikk for kvinner, barn og ungdomhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdomKlinikk for kvinner, barn og ungdomK
Klinikk for prehospitale tenesterhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tenesterKlinikk for prehospitale tenesterK
Klinikk for psykisk helse og rushttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rusKlinikk for psykisk helse og rusK
Klinikk Kristiansund sjukehushttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehusKlinikk Kristiansund sjukehusK
Klinikk Molde sjukehushttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehusKlinikk Molde sjukehusK
Klinikk Volda sjukehushttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-volda-sjukehusKlinikk Volda sjukehusK
Klinikk Ålesund sjukehushttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehusKlinikk Ålesund sjukehusK
Klinisk forskingspost og Biobank1https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/klinisk-forskingspost-og-biobankenKlinisk forskingspost og Biobank1K
Kliniske støttefunksjonar Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/seksjon-for-kliniske-stottefunksjoner-krsundKliniske støttefunksjonar KristiansundK
Kliniske støttefunksjonar Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/seksjon-for-kliniske-stottefunksjoner-moldeKliniske støttefunksjonar MoldeK
Kliniske støttefunksjonar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/seksjon-for-kliniske-stottefunksjoner-alesundKliniske støttefunksjonar ÅlesundK
Kommunikasjon og samfunnskontakthttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/avdeling-for-kommunikasjon-og-samfunnskontaktKommunikasjon og samfunnskontaktK
Koordinerande eininghttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/koordinerande-eining-keKoordinerande einingK
Kreftpoliklinikken Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/kreftpoliklinikken-kristiansundKreftpoliklinikken KristiansundK
Kreftpoliklinikken Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/kreftpoliklinikken-moldeKreftpoliklinikken MoldeK
Kreftpoliklinikken Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/kreftpoliklinikken-voldaKreftpoliklinikken VoldaK
Kreftpoliklinikken Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/kreftpoliklinikken-alesundKreftpoliklinikken ÅlesundK
Lokal sikkerheitspsykiatri Helse Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/lokal-sikkerheitspsykiatri-hmrLokal sikkerheitspsykiatri Helse Møre og RomsdalL
Lysseksjonen Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/lysseksjonen-voldaLysseksjonen VoldaL
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/lering-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteretL
Medisinsk avdeling A Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-a-moldeMedisinsk avdeling A MoldeM
Medisinsk avdeling B Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-a-molde/medisinsk-sengepost-b-moldeMedisinsk avdeling B MoldeM
Medisinsk avdeling Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/medisinsk-avdeling-kristiansundMedisinsk avdeling KristiansundM
Medisinsk avdeling post 1 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-sengepost-1-alesundMedisinsk avdeling post 1 ÅlesundM
Medisinsk avdeling post 2 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-sengepost-2-alesundMedisinsk avdeling post 2 ÅlesundM
Medisinsk avdeling post 5 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-sengepost-5-alesundMedisinsk avdeling post 5 ÅlesundM
Medisinsk avdeling Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-volda-sjukehus/medisinsk-avdeling-voldaMedisinsk avdeling VoldaM
Medisinsk avdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesundMedisinsk avdeling ÅlesundM
Medisinsk biokjemi Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-kristiansundMedisinsk biokjemi KristiansundM
Medisinsk biokjemi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-moldeMedisinsk biokjemi MoldeM
Medisinsk biokjemi Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-voldaMedisinsk biokjemi VoldaM
Medisinsk biokjemi Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-alesundMedisinsk biokjemi ÅlesundM
Medisinsk poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/medisinsk-avdeling-kristiansund/medisinsk-poliklinikk-kristiansundMedisinsk poliklinikk KristiansundM
Medisinsk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-a-molde/medisinsk-poliklinikk-moldeMedisinsk poliklinikk MoldeM
Medisinsk poliklinikk Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-volda-sjukehus/medisinsk-avdeling-volda/medisinsk-poliklinikk-voldaMedisinsk poliklinikk VoldaM
Medisinsk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesundMedisinsk poliklinikk ÅlesundM
Mork rehabiliteringssenterhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/mork-rehabiliteringssenterMork rehabiliteringssenterM
Nevrologisk avdelinghttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/nevrologisk-avdelingNevrologisk avdelingN
Nevrologisk dagpost Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/nevrologisk-dagpost-moldeNevrologisk dagpost MoldeN
Nevrologisk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/nevrologisk-poliklinikk-moldeNevrologisk poliklinikk MoldeN
Nevrologisk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/nevrologisk-poliklinikk-alesundNevrologisk poliklinikk ÅlesundN
Nevrologisk sengeposthttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/nevrologisk-sengepost-moldeNevrologisk sengepostN
Nyfødt intensivhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habilitering/nyfodt-intensivNyfødt intensivN
Operasjon Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-akuttbehandling/operasjon-kristiansundOperasjon KristiansundO
Operasjon Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/operasjon-moldeOperasjon MoldeO
Operasjon Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-akuttbehandling/operasjon-voldaOperasjon VoldaO
Operasjon Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-akuttbehandling/operasjon-alesundOperasjon ÅlesundO
Ortopedisk avdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/ortopedisk-avdeling-alesundOrtopedisk avdeling ÅlesundO
Ortopedisk sengepost Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/ortopedisk-avdeling-alesund/ortopedisk-sengepost-alesundOrtopedisk sengepost ÅlesundO
Osteoporosepoliklinikken Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/osteoporosepoliklinikken-kristiansundOsteoporosepoliklinikken KristiansundO
Osteoporosepoliklinikken Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/osteoporosepoliklinikken-moldeOsteoporosepoliklinikken MoldeO
Overgrepsmottaket Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/overgrepsmottak-kristiansundOvergrepsmottaket KristiansundO
Overgrepsmottaket Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/overgrepsmottak-moldeOvergrepsmottaket MoldeO
Overgrepsmottaket Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/overgrepsmottak-alesundOvergrepsmottaket ÅlesundO
Palliativt team Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/palliativt-team-kristiansundPalliativt team KristiansundP
Palliativt team Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/palliativt-team-moldePalliativt team MoldeP
Palliativt team Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/palliativt-team-voldaPalliativt team VoldaP
Palliativt team Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/palliativt-team-alesundPalliativt team ÅlesundP
Barn og ungdom, poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habilitering/poliklinikk-barn-og-ungdom-kristiansundBarn og ungdom, poliklinikk KristiansundP
Barn og ungdom, poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habilitering/poliklinikk-barn-og-ungdom-moldeBarn og ungdom, poliklinikk MoldeP
Barn og ungdom, poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habilitering/poliklinikk-barn-og-ungdom-alesundBarn og ungdom, poliklinikk ÅlesundP
Poliklinikk for alderdom- og slagsjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/seksjon-avdeling/Sider/Poliklinikk-for-alderdom--og-slagsjukdommar-Ålesund.aspxPoliklinikk for alderdom- og slagsjukdommar ÅlesundP
Poliklinikk for alderdom- og slagsjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-slag-og-alderssjukdommar-alesundPoliklinikk for alderdom- og slagsjukdommar ÅlesundP
Poliklinikk for blod- og infeksjonssjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-blodsjukdommar-alesundPoliklinikk for blod- og infeksjonssjukdommar ÅlesundP
Poliklinikk for blodsjukdommar, Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/poliklinikk-for-blodsjukdommar-moldePoliklinikk for blodsjukdommar, MoldeP
Poliklinikk for diabetes og hormonsjukdommar, Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/poliklinikk-for-diabetes-og-hormonsjukdommar-moldePoliklinikk for diabetes og hormonsjukdommar, MoldeP
Diabetes og stoffskiftesjukdommar, poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-diabetes-og-stoffskiftesjukdommar-alesundDiabetes og stoffskiftesjukdommar, poliklinikk ÅlesundP
Poliklinikk for infeksjonssjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/poliklinikk-for-infeksjonssjukdommar-alesundPoliklinikk for infeksjonssjukdommar ÅlesundP
Poliklinikk for lungesjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-lungesjukdommar-alesundPoliklinikk for lungesjukdommar ÅlesundP
Poliklinikk for mage og tarmsjukdommar, Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/poliklinikk-for-mage-og-tarmsjukdommar-moldePoliklinikk for mage og tarmsjukdommar, MoldeP
Mage-tarmsjukdommar, poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-magetarmsjukdommar-alesundMage-tarmsjukdommar, poliklinikk ÅlesundP
Poliklinikk for nyresjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/dialyseseksjonen-alesund/poliklinikk-for-nyresjukdommar-alesundPoliklinikk for nyresjukdommar ÅlesundP
Postoperativ Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/postoperativ-kristiansundPostoperativ KristiansundP
Postoperativ Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/postoperativ-moldePostoperativ MoldeP
Postoperativ Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-volda-sjukehus/postoperativ-voldaPostoperativ VoldaP
Postoperativ Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/postoperativ-alesundPostoperativ ÅlesundP
Prosjektgruppa - Sjukehuset Nordmøre og Romsdalhttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/prosjektgruppa-sjukehuset-nordmore-og-romsdalProsjektgruppa - Sjukehuset Nordmøre og RomsdalP
Psykisk helse utgreiing og behandling Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern-utgreiing-og-behandling-moldePsykisk helse utgreiing og behandling MoldeP
Psykisk helsevern utgreiing og behandling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern-utgreiing-og-behandling-alesundPsykisk helsevern utgreiing og behandling ÅlesundP
Pusterommet Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/pusterommet-kristiansundPusterommet KristiansundP
Pusterommet Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/pusterommet-alesundPusterommet ÅlesundP
Radiologi Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-radiologi-molde-og-kristiansund/radiologi-kristiansundRadiologi KristiansundR
Radiologi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-radiologi-molde-og-kristiansund/radiologi-moldeRadiologi MoldeR
Radiologi Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-radiologi-alesund-og-volda/radiologi-voldaRadiologi VoldaR
Radiologi Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-radiologi-alesund-og-volda/radiologi-alesundRadiologi ÅlesundR
Rehabilitering Hjelsethttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/rehabilitering-psykisk-helse-hjelsetRehabilitering HjelsetR
Revmatologisk poliklinikkhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/revmatologisk-poliklinikkRevmatologisk poliklinikkR
Revmatologisk sengepost https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/revmatologisk-sengepostRevmatologisk sengepost R
Rusbehandling TSB korttids døgn Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/rusbehandling-tsb-korttids-dogn-alesundRusbehandling TSB korttids døgn ÅlesundR
Rusbehandling TSB langtids døgn Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/rusbehandling-tsb-langtids-dogn-moldeRusbehandling TSB langtids døgn MoldeR
Rusbehandling TSB poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/rusbehandling-tsb-poliklinikk-moldeRusbehandling TSB poliklinikk MoldeR
Rusbehandling TSB poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/rusbehandling-tsb-poliklinikk-alesundRusbehandling TSB poliklinikk ÅlesundR
Samhandlingsavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelingaS
Kirurgi og ortopedi, sengepost Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-kristiansund-sjukehus/seksjon-for-kirurgi-og-ortopedi-kristiansundKirurgi og ortopedi, sengepost KristiansundS
Barn og ungdom, sengepost Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habilitering/sengepost-barn-og-ungdom-kristiansundBarn og ungdom, sengepost KristiansundS
Barn og ungdom, sengepost Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habilitering/sengepost-barn-og-ungdom-alesundBarn og ungdom, sengepost ÅlesundS
Sengepost for kreft og blodsjukdommar https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/sengepost-for-kreft-og-blodsjukdommarSengepost for kreft og blodsjukdommar S
Smertepoliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/smertepoliklinikkenSmertepoliklinikk ÅlesundS

Besøksadresser

Aure rehabiliteringssenterhttps://helse-mr.no/steder/aure-rehabiliteringssenterAure rehabiliteringssenterAure rehabiliteringssenter har døgnplassar til pasientar som treng tverrfagleg rehabilitering i ei avgrensa periode.    
Digerneshttps://helse-mr.no/steder/digernesDigernes
Hjelsethttps://helse-mr.no/steder/hjelsetHjelset
Knausensenterethttps://helse-mr.no/steder/knausensenteret-i-moldeKnausensenteret
Kristiansund sjukehushttps://helse-mr.no/steder/kristiansund-sjukehusKristiansund sjukehus
Larsneshttps://helse-mr.no/steder/larsnesLarsnes
Molde behandlingssenterhttps://helse-mr.no/steder/molde-behandlingssenterMolde behandlingssenter
Molde sjukehushttps://helse-mr.no/steder/molde-sjukehus Molde sjukehus
Moldehallenhttps://helse-mr.no/steder/moldehallenMoldehallen
Mork rehabiliteringssenterhttps://helse-mr.no/steder/mork-rehabiliteringssenterMork rehabiliteringssenterMork rehabiliteringssenter er ein del av den spesialiserte rehabiliteringstenesta i Helse Møre og Romsdal. Senteret legg vekt på rehabilitering med ei tverrfagleg tilnærming og høg fagleg kompetanse som byggjer på samhandling med pasient, p...
Myrvågsenterethttps://helse-mr.no/steder/myrvagsenteretMyrvågsenteret
Nordlandet i Kristiansundhttps://helse-mr.no/steder/nordlandet-i-kristiansundNordlandet i Kristiansund
Sagbakken Moldehttps://helse-mr.no/steder/sagbakken-moldeSagbakken Molde
Solhagen i Kristiansundhttps://helse-mr.no/steder/solhagen-i-kristiansundSolhagen i Kristiansund
Strandgata 1, Moldehttps://helse-mr.no/steder/strandgata-1-moldeStrandgata 1, Molde
Vegsundhttps://helse-mr.no/steder/vegsundVegsund
Volda sjukehushttps://helse-mr.no/steder/volda-sjukehusVolda sjukehusVolda sjukehus ligg i Volda kommune på Søre Sunnmøre, 1,8 km frå Volda sentrum.
Vågland i Halsahttps://helse-mr.no/steder/vagland-i-halsaVågland i HalsaDistriktsteam Halsa er ein del av distriktspsykiatrisk senter Kristiansund, poliklinikk der vi tilbyr utgreiing, behandling og rehabilitering innan eit breitt spekter av psykiske lidingar
Ålesund behandlingssenterhttps://helse-mr.no/steder/alesund-behandlingssenterÅlesund behandlingssenterÅlesund behandlingssenter er ein del av spesialisthelsetenesta, vi er plassert sentralt på Moa ved Ålesund. Vi tilbyr tverrfagleg spesialisert behandling til rusavhengige og har 39 elektive og 5 akutte døgnplassar fordelt på to sesksjonar. 
Ålesund sjukehushttps://helse-mr.no/steder/alesund-sjukehus Ålesund sjukehus

Fann du det du leita etter?