Forskarar i Helse Møre og Romsdal

Her finn du ei oversikt over forskarar i dei ulike avdelingane.

Desse sidene er under utvikling

​Doktorgrad/Ph.D

Klinikk for barn og unge

Robert Valderhaug: dr psychol, BUP Ålesund. NTNU, 2005 (publikasjonar i Cristin)
Einar Leikanger: Psykologspesialist Ph.D. Medisinsk fakultet, NTNU, 2013
(publikasjonar i Cristin)

Klinikk for diagnostikk

Solveig Roth Hoff: seksjonsoverlege BDS, PhD, forskarrettleiar, radiologi,  «Radiological and epidemiological aspects of mammographic screening» Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet/HMR, 2013(publikasjonar i Cristin)

Klinikk for kirurgi Kristiansund

Øystein Bjerkestrand Lian: seksjonsoverlege, PhD  «On the causes of patellar tendinopathy», 2007, (publikasjonar i Cristin)

Klinikk for kirurgi Molde

Jan Petter Arnestad: PhD «Leukocyte activation by isolated hyperthermic liver and limb perfusion due to malignancy», 1995, (publikasjonar i Cristin)
Kjell Erik Strømskag: PhD «Interpleural regional analgesia: Clinical and experimental aspects", Anestesi-avdelingen, Molde Sykehus, 1991
«Et fag på søyler. Anestesiens historie i Norge» Anestesi-avdelingen, Molde Sykehus. Universitetet i Oslo, 2002.
«Og nå skal jeg dø - Hospicebevegelsen og palliasjonens historie i Norge», Det Medisinske fakultet NTNU i et samarbeid mellom Molde sjukehus, Høgskolen i Molde og Institutt for kreftforskning og molykulær medisin, Det Medisinske Fakultet NTNT, 2013. (publikasjonar i Cristin)
Lene Solberg: Phd «Experimental studies on bone with focus on tartrate-resistant acid phosphatase and bone remodeling.», Institutt for klinisk medisin, Uiversitetet i Oslo, 2014 (publikasjonar i Cristin)
Sissel Thorgersen Heggdalsvik: PhD «Biocompatibility of fixation devices used in maxillofacial surgery», Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, 1995 (publikasjonar i Cristin)
Espen Homleid Alseth: PhD «Etiopathogenesis of autoimmune disease», Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, 2010 (publikasjonar i Cristin) 

Klinikk for kirurgi Volda

Klinikk for kirurgi Ålesund


Rune Gangsøy Kristiansen: PhD «A novel ammonia lowering strategy for the treatment of intracranial hypertension in acute liver» 2016 (publikasjon i Cristin)
Tone Stokkereit Mattsson: Overlege, Ass. Avd.sjef, ØNH avdelingen
«Children with Auditory Processing Disorder- an electrophysiological study»
Tove Pettersen Heger: Seksjonsoverlege smertepoliklinikken/anestesioverlege, phd, «Malaria in Trauma patients» 2011, UIO, (publikasjon i Cristin)

Klinikk for medisin

Torstein Hole: klinikksjef, overlege, dr.med, førsteamanuensis II NTNU, hjartesjukdommer, «Doppler echocardiographic evaluation of left ventricular function in patients with acute myocardial infarction», NTNU/HMR, 2003 (publikasjonar i Cristin)
Ylian Liem: overlege, PhD, nyresykdommer, «Modeling outcome of patients on renal replacement therapy», Erasmus Universiteit Rotterdam, 2008, (publikasjonar i Cristin)
Dag Arne Lihaug Hoff: overlege, PhD, forskarrettleiar, mage-tarmsjukdommer, «Esophageal pain sensation during bag distension – biomechanical or ischemic in origin?» Universitetet i Bergen/HMR, 2010
(publikasjonar i Cristin)
Kjetil Roth: seksjonsoverlege, lungesjukdommer,  «Bronchoscopy of lesions suspicious of malignancy: Predictors of a higher diagnostic yield, the optimal combination of sampling techniques, and evaluation of endobronchial ultrasound with a rotating miniprobe», UiB/HMR 2011
(publikasjonar i Cristin)
Johnny Vegsundvåg: overlege, PhD, hjartesjukdommar, "Transthoracic Doppler echocardiography in examination of coronary artery flow» NTNU/HMR, 2015, (publikasjonar i Cristin)
Eivind Ottersen Samstad: LIS-lege, PhD, «Molecular mechanisms of NLPR3 inflammasome activation by crystalline material" NTNU, 2015 (publikasjonar i Cristin) 
Bente Talseth Palmer, PhD, forskingsrådgjevar, «Genetic variation and its role in malignancy» , University of Newcastle, Australia, 2007, (publikasjonar i Cristin)

Klinikk for prehospitale tenester

Klinikk for psykisk helsevern

Eli Otterholt, PhD/FoU koordinator, Farmasøytisk Institutt, UiO 2012, (publikasjonar i Cristin)
Kristen Hagen; «Komorbid tvangsliding (OCD) og psykoseliding; forløp, prognose og psykologisk behandling» (publikasjon i Cristin)

Klinikk for rehabilitering

Geir Helgeland: «Myasthenia gravis; cytotoxic potential of human sera in vitro and novel non-antibody, disease-modifying factors», (publikasjonar i Cristin)
Rune Midgard: «Epidemiological studies of multiple sclerosis. Descriptive and analytical aspects», (publikasjonar i Cristin)
Marie Flem Sørbø: «Prevalence of abuse reported by pregnant women – impact on postpartum depression and breastfeeding. A prospective population-based analysis in the Norwegian Mother and Child Cohort study», (publikasjonar i Cristin)

Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling


 

Kvinneklinikken

PhD-studentar

​Klinikk for barn og unge

Lise Reindal: spesialist i pediatri og LIS-lege, BUP Volda. PhD stipendiat RKBU/HMR. PhD-prosjekt: «The relationship between symptom severity and functional impairment in children with autistic symptoms”

Klinikk for diagnostikk

Klinikk for kirurgi Kristiansund

Øyvind Håberg, overlege ortopedi: «Selektiv ultralydscreening av hofteleddene på nyfødte. En 17-års prospektiv kohortstudie med tanke på insidensen av sen-oppdaget hofteledds dysplasi (HD) blant 60844 nyfødte.»

Klinikk for kirurgi Molde

Driller Bardo; «Kreftomsorg i Romsdals-regionen, er en del av helsetjeneste-forsknings prosjektet «Orkdalsmodellen»

Klinikk for kirurgi Volda

Klinikk for kirurgi Ålesund

Finn H. Andersen: Anestesioverlege, Phd kandidat,«Behandling av intensivpasienter over 80 år», NTNU

Kristen Rasmussen: Anestesioverlege, Phd kandidat, «Bemanningsmodeller ved luftambulansen i Norge»

Tone Stokkereit Mattsson: Overlege, Ass. Avd.sjef, ØNH avdelingen
«Children with Auditory Processing Disorder- an electrophysiological study»

Klinikk for medisin

Christer Andrè Jensen, fysiker, PhD-prosjekt: «Laserbasert pustestyrt strålebehandling og stråledoser ved bestråling av venstresidige brystkreftpasienter.»
Svein Hareide
Bjørg Yksnøy Aksnessæter

Klinikk for prehospitale tenester

Klinikk for psykisk helsevern

Klinikk for rehabilitering

Åse Hagen Morsund: «Minor stroke. An observational study of the prevalence of cognitive impairment and emotional symptoms and consequences for social functioning and employment»
Johannes Sverre Willumsen: «Multippel sklerose i Møre og Romsdal 1950 – 2014. Insidens, prevalens, uførhet og overlevelse gjennom seks tiår»
Eldbjørg Hustad: «Parkinson’s Disease – basic mechanisms of illness progression».
Audun Dahlberg: «Chronic Lyme Disease (CLD) – an approach to get a better understanding of the phenomenon » - del av flierregionalt prosjekt
Carina G Skorpen: «Interaksjonen svangerskap og system lupus eryhtematosus - resultat fra en prospektiv multisenter studie»

Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling

Merethe Wenaas, stipendiat helhetlige tjenester for mennesker med ruslidelser

Kvinneklinikken

Solveig Bjellmo

Administrasjon

Fagavdelinga

Odd Veddeng:  fagdirektør
Berit K, Teige: forskingssjef, PhD, Leeds University, 2006, (publikasjonar i Cristin)
Marit Kvangarsnes, professor, forskingsrettleiar i Helse Møre og Romsdal HF og professor i sjukepleie og pedagogikk. Fleire av forskingsprosjekta ho arbeider med, er samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Helse Møre og Romsdal HF og kommunar på Sunnmøre.