Forskarar i Helse Møre og Romsdal

Her finn du ei oversikt over forskarar i dei ulike avdelingane.

Desse sidene er under utvikling

​Doktorgrad/Ph.D

Klinikk for barn og unge

Robert Valderhaug: dr psychol, BUP Ålesund. NTNU, 2005 (publikasjonar i Cristin)
Einar Leikanger: Psykologspesialist Ph.D. Medisinsk fakultet, NTNU, 2013
(publikasjonar i Cristin)

Klinikk for diagnostikk

Solveig Roth Hoff: seksjonsoverlege BDS, PhD, forskarrettleiar, radiologi,  «Radiological and epidemiological aspects of mammographic screening» Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet/HMR, 2013(publikasjonar i Cristin)

Klinikk for kirurgi Kristiansund

Øystein Bjerkestrand Lian: seksjonsoverlege, PhD  «On the causes of patellar tendinopathy», 2007, (publikasjonar i Cristin)

Klinikk for kirurgi Molde

Jan Petter Arnestad: PhD «Leukocyte activation by isolated hyperthermic liver and limb perfusion due to malignancy», 1995, (publikasjonar i Cristin)
Kjell Erik Strømskag: PhD «Interpleural regional analgesia: Clinical and experimental aspects", Anestesi-avdelingen, Molde Sykehus, 1991
«Et fag på søyler. Anestesiens historie i Norge» Anestesi-avdelingen, Molde Sykehus. Universitetet i Oslo, 2002.
«Og nå skal jeg dø - Hospicebevegelsen og palliasjonens historie i Norge», Det Medisinske fakultet NTNU i et samarbeid mellom Molde sjukehus, Høgskolen i Molde og Institutt for kreftforskning og molykulær medisin, Det Medisinske Fakultet NTNT, 2013. (publikasjonar i Cristin)
Lene Solberg: Phd «Experimental studies on bone with focus on tartrate-resistant acid phosphatase and bone remodeling.», Institutt for klinisk medisin, Uiversitetet i Oslo, 2014 (publikasjonar i Cristin)
Sissel Thorgersen Heggdalsvik: PhD «Biocompatibility of fixation devices used in maxillofacial surgery», Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, 1995 (publikasjonar i Cristin)
Espen Homleid Alseth: PhD «Etiopathogenesis of autoimmune disease», Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, 2010 (publikasjonar i Cristin) 

Klinikk for kirurgi Volda

Klinikk for kirurgi Ålesund


Rune Gangsøy Kristiansen: PhD «A novel ammonia lowering strategy for the treatment of intracranial hypertension in acute liver» 2016 (publikasjon i Cristin)
Tone Stokkereit Mattsson: Overlege, Ass. Avd.sjef, ØNH avdelingen
«Children with Auditory Processing Disorder- an electrophysiological study»
Tove Pettersen Heger: Seksjonsoverlege smertepoliklinikken/anestesioverlege, phd, «Malaria in Trauma patients» 2011, UIO, (publikasjon i Cristin)

Klinikk for medisin

Torstein Hole: klinikksjef, overlege, dr.med, førsteamanuensis II NTNU, hjartesjukdommer, «Doppler echocardiographic evaluation of left ventricular function in patients with acute myocardial infarction», NTNU/HMR, 2003 (publikasjonar i Cristin)
Ylian Liem: overlege, PhD, nyresykdommer, «Modeling outcome of patients on renal replacement therapy», Erasmus Universiteit Rotterdam, 2008, (publikasjonar i Cristin)
Dag Arne Lihaug Hoff: overlege, PhD, forskarrettleiar, mage-tarmsjukdommer, «Esophageal pain sensation during bag distension – biomechanical or ischemic in origin?» Universitetet i Bergen/HMR, 2010
(publikasjonar i Cristin)
Kjetil Roth: seksjonsoverlege, lungesjukdommer,  «Bronchoscopy of lesions suspicious of malignancy: Predictors of a higher diagnostic yield, the optimal combination of sampling techniques, and evaluation of endobronchial ultrasound with a rotating miniprobe», UiB/HMR 2011
(publikasjonar i Cristin)
Johnny Vegsundvåg: overlege, PhD, hjartesjukdommar, "Transthoracic Doppler echocardiography in examination of coronary artery flow» NTNU/HMR, 2015, (publikasjonar i Cristin)
Eivind Ottersen Samstad: LIS-lege, PhD, «Molecular mechanisms of NLPR3 inflammasome activation by crystalline material" NTNU, 2015 (publikasjonar i Cristin) 
Bente Talseth Palmer, PhD, forskingsrådgjevar, «Genetic variation and its role in malignancy» , University of Newcastle, Australia, 2007, (publikasjonar i Cristin)

Klinikk for prehospitale tenester

Klinikk for psykisk helsevern

Eli Otterholt, PhD/FoU koordinator, Farmasøytisk Institutt, UiO 2012, (publikasjonar i Cristin)
Kristen Hagen; «Komorbid tvangsliding (OCD) og psykoseliding; forløp, prognose og psykologisk behandling» (publikasjon i Cristin)

Klinikk for rehabilitering

Geir Helgeland: «Myasthenia gravis; cytotoxic potential of human sera in vitro and novel non-antibody, disease-modifying factors», (publikasjonar i Cristin)
Rune Midgard: «Epidemiological studies of multiple sclerosis. Descriptive and analytical aspects», (publikasjonar i Cristin)
Marie Flem Sørbø: «Prevalence of abuse reported by pregnant women – impact on postpartum depression and breastfeeding. A prospective population-based analysis in the Norwegian Mother and Child Cohort study», (publikasjonar i Cristin)

Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling


 

Kvinneklinikken

PhD-studentar

​Klinikk for barn og unge

Lise Reindal: spesialist i pediatri og LIS-lege, BUP Volda. PhD stipendiat RKBU/HMR. PhD-prosjekt: «The relationship between symptom severity and functional impairment in children with autistic symptoms”

Klinikk for diagnostikk

Klinikk for kirurgi Kristiansund

Øyvind Håberg, overlege ortopedi: «Selektiv ultralydscreening av hofteleddene på nyfødte. En 17-års prospektiv kohortstudie med tanke på insidensen av sen-oppdaget hofteledds dysplasi (HD) blant 60844 nyfødte.»

Klinikk for kirurgi Molde

Driller Bardo; «Kreftomsorg i Romsdals-regionen, er en del av helsetjeneste-forsknings prosjektet «Orkdalsmodellen»

Klinikk for kirurgi Volda

Klinikk for kirurgi Ålesund

Finn H. Andersen: Anestesioverlege, Phd kandidat,«Behandling av intensivpasienter over 80 år», NTNU

Kristen Rasmussen: Anestesioverlege, Phd kandidat, «Bemanningsmodeller ved luftambulansen i Norge»

Tone Stokkereit Mattsson: Overlege, Ass. Avd.sjef, ØNH avdelingen
«Children with Auditory Processing Disorder- an electrophysiological study»

Klinikk for medisin

Christer Andrè Jensen, fysiker, PhD-prosjekt: «Laserbasert pustestyrt strålebehandling og stråledoser ved bestråling av venstresidige brystkreftpasienter.»
Svein Hareide
Bjørg Yksnøy Aksnessæter

Klinikk for prehospitale tenester

Klinikk for psykisk helsevern

Klinikk for rehabilitering

Åse Hagen Morsund: «Minor stroke. An observational study of the prevalence of cognitive impairment and emotional symptoms and consequences for social functioning and employment»
Johannes Sverre Willumsen: «Multippel sklerose i Møre og Romsdal 1950 – 2014. Insidens, prevalens, uførhet og overlevelse gjennom seks tiår»
Eldbjørg Hustad: «Parkinson’s Disease – basic mechanisms of illness progression».
Audun Dahlberg: «Chronic Lyme Disease (CLD) – an approach to get a better understanding of the phenomenon » - del av flierregionalt prosjekt
Carina G Skorpen: «Interaksjonen svangerskap og system lupus eryhtematosus - resultat fra en prospektiv multisenter studie»

Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling

Merethe Wenaas, stipendiat helhetlige tjenester for mennesker med ruslidelser

Kvinneklinikken

Solveig Bjellmo

Administrasjon

Fagavdelinga

Odd Veddeng:  fagdirektør
Berit K, Teige: forskingssjef, PhD, Leeds University, 2006, (publikasjonar i Cristin)
Marit Kvangarsnes, professor, forskingsrettleiar i Helse Møre og Romsdal HF og professor i sjukepleie og pedagogikk. Fleire av forskingsprosjekta ho arbeider med, er samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Helse Møre og Romsdal HF og kommunar på Sunnmøre.

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.