Inflammatorisk tarmsykdom: fjernanalyse av betennelsesindikator via mobilapplikasjon (CalproSmartNor)

Målet med studien er å teste om bruk av hjemmemåling av calprotectin kan bidra til å oppdage forverring av tarmsykdom tidligere og om dette kan gi bedre kontroll og livskvalitet hos pasienter med kronisk betennelsessykdom i tarmen.

Optimalisering av sykdomskontroll og livskvalitet ved inflammatorisk tarmsykdom gjennom bruk av e-helsemålinger via en mobiltelefonapplikasjon; CalproSmart The CalproSmartNOR Study - Optimalization of disease control and quality of life in inflammatory bowel disease using e-Health measurements via a smart phone application; CalproSmart

Kven kan delta?

Du kan melde deg som deltaker hvis du har Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt, men du kan ikke ha alvorlig sykdomsgrad/aktivitet ved studiestart. Du må være over 18 år. Du må også være fysisk og psykisk i stand til å lese, forstå og utføre alle trinnene i prosedyrene, inkludert å kunne ta en avføringsprøve og lese av svaret hjemme. Du må også eie en smarttelefon for å kunne bruke mobilapplikasjonen.

Kva inneber studien

 • Hensikten med studien er å finne ut om hjemmetest med betennelsesmarkøren calprotectin i avføring, og avlesning av prøveresultat med mobiltelefon-applikasjonen CalproSmart, gir bedre sykdomskontroll og bedre livskvalitet enn vanlig oppfølging ved Mage-tarm-poliklinikk.
 • CalproSmart er en ny teknikk for å måle calprotectin i avføring. Prøven tas som en vanlig calprotectinprøve, men inkuberes hjemme og leses så av med en mobilapp.
 • I studien vil det være en utprøvingsgruppe og en kontrollgruppe. Hvilken gruppe man skal delta i blir tilfeldig uttrukket.
 • Deltakerne vil bli fulgt i 1 år.
 • Du som kommer i utprøvingsgruppen skal benytte hjemmetesten CalproSmart for calprotectinmåling. Denne skal tas rutinemessig hver 3.mnd.  Testen avleses med en mobiltelefon-applikasjon; CalproSmart og prøvesvar sendes elektronisk, mottas og følges opp av sykepleier. Du skal komme til kontroll hos sykepleier ved studiestart og etter 1 år, samt i tillegg ordinære konsultasjoner hos lege eller sykepleier ved behov med 3 til 12 måneders mellomrom, kontrollhyppigheten er avhengig av sykdomsaktivitet og leges vurdering.
 • Du som kommer i kontrollgruppen skal benytte vanlig calprotectin sendeprøve som leveres hos fastlege eller ved laboratoriet på sykehuset, og får vanlig oppfølging av lege/sykepleier på mage-tarm-poliklinikken, slik som du pleier. Du vil komme til kontroll hos sykepleier ved studiestart og etter 1 år, samt i tillegg ordinære konsultasjoner hos lege eller sykepleier ved behov hver 3 til 12 måned. Kontrollhyppigheten er avhengig av sykdomsaktivitet og leges vurdering.

Ver merksam

Ulempen kan være litt økt tidsbruk  til å utføre CalproSmart hos deltakere i utprøvingsgruppen. Fordelene er at man straks får svar på avføringsprøven og at denne blir fulgt opp av sykepleier. Man slipper altså å vente 1-2 uker på svar som i dag.

For kontrollgruppen er det ikke beregnet noen ulempe da de vil følge samme kontrollopplegg som i dag.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Monika Tranvåg. E-post: monika.tranvag@helse-mr.no, tlf: 70 10 58 40
Evt.
Ingrid Prytz Berset overlege, Dag Arne Lihaug Hoff overlege, førsteamanuensis.

Sjekkliste for den som tilviser - detaljar om deltaking i studien

detaljar om deltaking i studien

Pasientene skal ha diagnose Ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom etter Copenhagen Diagnostic criteria.
De skal ha ingen, lett eller moderat aktiv tarmsykdom ved studiestart og ikke overstige 3 i skår ved 6-poengs Mayoskår og ikke over 16 ved HBI-skår (Harvey BradshawIndex).

Om kliniske studiar

 • Kva er kliniske studiar?

  Kliniske studiar, eller utprøvande behandling, er studiar som blir utført på menneske for å undersøkje verknad av legemiddel eller andre behandlingsmetodar, men også for å undersøkje korleis medikament blir omdanna i kroppen og om biverknad...

 • Vilkår og rettar ved deltaking

  Deltar du i ein klinisk studie, har du blant anna rett til å trekkje deg, få innsyn i kva opplysningar som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringar i studien.

Fann du det du leita etter?