HELSENORGE

Koordinerande einingar i kommunar i Møre og Romsdal

I kommunane kan ein eller fleire personar ha oppgåver som er knytt til koordinerande eining. Dette kan også gjelde individuell plan. Klikk på aktuell kommune for meir informasjon.

Fann du det du leita etter?