HELSENORGE

CSF/ME - Molde - Digitalt/ fysisk

Gruppeopplæring for personar med kronisk utmattelsessyndrom (ME) og deira pårørande. Fysisk oppmøte, moglegheit for digital deltaking om ønskeleg.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du blir automatisk påmeldt når lege sender ei henvisning merka med "ME-kurs". Henvisning sendast elektronisk til Nevrologisk inntakskontor, Molde sjukehus. 
Oppgi e-postadresse og om evt. pårørande ønsker å delta. Pårørande treng ikkje eiga henvisning.

Dersom kurset vert fullt vil du bli satt på venteliste og får beskjed om dette.

KVOFOR DELTA PÅ KURS

For deg med ME. Pårørande er også velkomne til å delta, ein treng ikkje å melde frå om dette.

INNHALD

Tema som:

  • Kva veit vi om SDF/ME? ved nevrolog
  • Avspenning og fysisk aktivitet ved spesialfysioterapeut
  • Å leve med ME - ved brukarrepresentant
  • Info om ME-foreningen
  • CSF/ME og stress, søvn ved nevropsykolog
  • Rettigheiter ved sosionom
  • Kosthald og CSF/ME ved klinisk ernæringsfysiolog
  • Veien videre ved fleire fagpersonar + brukarrepresentant frå Frisklivssentralen i Molde

Med atterhald om endringar. Kursprogram og info vert sendt ut per post. Info om digitalt oppmøte vert sendt på e-post, sjekk gjerne søppemail. 

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset er fysisk (i Molde), men dersom du ikke greier å delta fysisk eller ynskjer dette kan du delta digitalt alle fire kursdagane. 

Det vert servert kaffi/te, ta evt. med matpakke ved behov. 

RETTAR, EIGENANDEL OG OPPLÆRINGSPENGAR

Eigenandel på 375 kr (førast på eigenandelskortet).

Lenke til informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

NYTTIGE NETTSIDER

ME-foreningen
Fann du det du leita etter?