Illustrasjon: Labtenester

Laboratorietenester

Vi tilbyr eit vidt spekter av analyser innan dei laboratoriemedisinskfaglege områda medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi og patologi. I tillegg til analytisk verksamd tilbyr avdelinga rådgiving og tolking av analysesvar.