HELSENORGE
Fagdag Parkinson

Ein betre dag for dei med Parkinson

Parkinsons sjukdom begynner gjerne snikande, og det hender at dei pårørande legg merke til sjukdommen før pasienten sjølv. - I Møre og Romsdal er det om lag 50 personar kvart år som får ei slik diagnose fortel fagkonsulent ved Lærings- og mestringssenteret Astrid Ljøkjell Solem.

Personer med Parkinson og deira pårørande skal være trygge på at dei får god og målretta oppfølging frå helsetenestene.        Illustrasjon: Colourbox

​Personer med Parkinson og deira pårørande skal være trygge på at dei får god og målretta oppfølging frå helsetenestene. Kommunen har eit ansvar for å sikre forsvarlige tenester til pasientar og pårørande og spesialisthelsetenesta skal bistå kommunane med å sikre forsvarlig og nødvendig kompetanse.

fagkonsulent ved Lærings- og mestringssenteret Astrid Ljøkjell Solem
 

Fagkonsulent ved Lærings- og mestringssenteret Astrid Ljøkjell Solem

 – Der kjem fagdagen inni biletet fortel Solem. - Hensikta med fagdagen er å heve kompetansen til fagpersoner i Møre og Romsdal.

- Det er viktig å forstå, eller snarare få eit innblikk i, korleis det er å ha Parkinson og korleis det er å være pårørande til ein person som har Parkinson. Fagdagen vert arrangert i samarbeid med Parkinsonforeininga så både pasientar og pårørande sine stemmer vert høyrt.

- Parkinsonforeining er så positive til at vi får til ein fagdag at de spanderer lunsj og bevertning på alle deltakarane.
 
Gå hit for å sjå fleire detaljar og melde deg på.

Romsdal Parkinsonforeining, Nordmøre Parkinsonforeining, Nevrologisk avdeling Molde og Lærings- og mestringssenteret, ønsker med denne fagdagen å gi et lite bidrag til å auke forståinga for sjukdommen og for å betre tenestene til alle med Parkinson og deira pårørande.