HELSENORGE

Fagdag om individuell plan

Det vert fagdag om individuell plan i Ålesund 23.november.
Målsettinga med fagdagen er å informere om og fremme bruken av individuell plan.

​Vi ynskjer brukarar, pårørande, brukarorganisasjonar, fagpersonar og tilsette i kommune og helseføretak, politikarar, NAV og andre interesserte velkomne til fagdagen. Arrangementet er gratis.

Fagdagen er eit samhandlingsprosjekt og finn stad i bystyresalen på Ålesund rådhus 23.november 2017 kl.10 – 16.00. Registrering frå kl.09.30. Påmelding innan 1.november.


Programmet:

 • Orientering om individuell plan - Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Eilin Reinaas
 • Brukar og pårørande deler si erfaring med individuell plan.
 • E-læring - Koordinerande eining i Møre og Romsdal HF v/ Anne Hollingen
 • Erfaringar med bruk av individuell plan frå:
  • Tildelingskontoret/ koordinerande eining i  Ålesund kommune v/ Mona Vedlog
  • NAV - tilsett frå kommune på Sunnmøre
  • Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ seniorrådgivar Eilin Reinaas
  • Politikar frå Ålesund kommune
  • Pasient- og brukarombod i Møre og Romsdal v/rådgivar Reidun E. H. Swan
 • Gruppearbeid med oppsummering i plenum

Sjå invitasjon
Lenke til påmeldingsskjema