Høring om Regional rammeplan i helsepedagogikk i Midt-Norge

Vi inviterer med dette til å si hva dere måtte mene om et forslag til plan for kurs innen helsepedagogikk i Midt-Norge. Hensikten med planen er at den skal være en ressurs for de som arrangerer etterutdanning eller liknende i arbeid som har med læring og mestring å gjøre, dette kan være rettet mot helsepersonell eller brukerrepresentanter.

om med innspel på regional rammeplan for opplæring i helsepedagogikk
Kom med innspel på regional rammeplan for opplæring i helsepedagogikk

​Vedlagt er planen og høringsspørsmål, men det er ikke helt nødvendig å bruke dette skjemaet. Dokumentet og høringsspørsmålene ligger på denne nettsiden.

Noen av dere blir invitert spesielt til å komme med innspill, men høringen er helt åpen, så alle som ønsker kan bidra. Særlig ønsker vi å få kommentarer fra helsepersonell, kommuner og brukerrepresentanter/brukerorganisasjoner som har interesse av læring og mestring.

Frist for å gi innspill er onsdag 27. november.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål eller kommentarer! stein.conradsen@helse-mr.no 

Regional rammeplan for opplæring i helsepedagogikk

Høringsspørsmål til Regional rammeplan for helsepedagogikk i Midt-Norge

Om du vil bruke skjemaet så last det ned og lagre på egen maskin før du skriver i det.


Fann du det du leita etter?