Kurs i hofte og kne artrose 15. og 16. oktober 2018

Inspirasjon til egentrening

Hvorfor det er viktig med kurs Anne Grete Mogstad, som er brukerrepresentant og leder i Revmatikerforeningen i Kristiansund? - Jo for å få innsikt i hva artrose er og hva en kan gjøre, og så er det viktig å treffe andre. Etter kursene hører jeg deltakerne si at de har fått mye ny informasjon som de ikke har hatt peiling på tidligere.

​Dette er noen av tilbakemeldingene vi har fått fra deltaker på artrosekurs.

  • Innspill fra mange forskjellige fagpersoner
  • Det at jeg selv kan bidra til bedring av min egen livssituasjon
  • Inspirasjon til egentrening

Kristiansund

Ortopedisk poliklinikk ved Kristiansund sjukehus, inviterer i samarbeid med Kristiansund revmatikerforening, seksjon for kliniske støttefunksjoner, sjukehusapoteket og Lærings- og mestringssenteret (LMS) Helse Møre og Romsdal, til kurs for personer med artrose i hofte og kne, 15. og 16. oktober ved Kristiansund sjukehus.

Tema som vil bli tatt opp er:

  • Fakta om artrose
  • Medikamenter
  • Trening og øvelser
  • Kosthold
  • Å leve med artrose
  • Tilrettelegging

Utvida kurs

Kurset ble utvidet fra en til to dager bl.a. for å få arbeidet godt med øvelser.
Målsetting med kurset er at personer med artrose får mer kunnskap, som igjen kan føre til bedre mestring av sykdommen dvs. både forebygge smerter og forverrelse og utsette operasjon så lenge som mulig.

Hvorfor det er viktig med kurs Anne Grete Mogstad, som er brukerrepresentant og leder i Revmatikerforeningen i Kristiansund? - Jo for å få innsikt i hva artrose er og hva en kan gjøre, og så er det viktig å treffe andre. Etter kursene hører jeg deltakerne si at de har fått mye ny informasjon som de ikke har hatt peiling på tidligere.

Det samme sier kursleder på ortopedisk sengepost Maiken Betten: -Det er viktig å møte likesinnede i tillegg til å få tverrfaglig informasjon og ha mulighet til å stille spørsmål til ulike fagpersoner.

Kostholdet er også viktig. - Å ha et sunt kosthold i tråd med helsemyndighetenes anbefaling er gunstig, i tillegg vil vektreduksjon ved overvekt redusere belastningen på kroppen, sier klinisk ernæringsfysiolog Irene Mork.

Forelesere

Forelesere vil være fysioterapeut, ortopedisk assistentlege, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom og klinisk farmasøyt. Anne Grete som stiller som brukerrepresentant vil fortelle sin historie og om hvordan hun mestrer hverdagen med artrose.

Artrose er den hyppigste årsaken til inaktivitet hos personer over 65 år. Mange bruker fortsatt begrepet slitasje og slitasjegikt. - Folk tenker kanskje da at man må «spare» eller «skåne» leddet» sier fysioterapeut Hilde Sjølstad Hellem og føyer til at trening har vist seg å redusere smerte i like stor grad som medisiner. Under kurset får man informasjon om og instruksjon i hvordan man kan trene og hvordan en skal forholde seg til og trene med smerte og får prøvd ut øvelsene under veiledning av fysioterapeut. Hilde minner samtidig om Aktiv A (aktiv med artrose) et treningstilbud på Kristiansund sjukehus to ganger i uka som ledes av fysioterapeut.

Ingebjørg Sandøy Rødahl er klinisk farmasøyt i kurset og fokuserer på at det er viktig med god smertelindring. Ved å redusere smerte og stivhet vil man bedre funksjonen og begrense inaktivitet.

Du kan gjøre noe selv

- Det er mange som har artrose, men det er ikke sikkert at alle vet at en kan gjøre noe selv for å bli bedre, bl.a. riktig trening. Dette er både et godt og viktig tilbud ved sjukehuset så kom på kurs! sier Toril Kvisvik ved Lærings- og mestringssenteret.

Interesserte kan ta kontakt med Lærings- og mestringssenteret på telefon 711 20 998/99

Mer om kurset