HELSENORGE

Kurs for pasientar med alvorlig grad av KOLS

Fleire enn 300.000 nordmenn har den kroniske lungesjukdommen kols. Det er fleire enn det bor folk i Møre og Romsdal og om ei nyttar det som utgangspunkt så kan ein anta at meir en 15 000 personar har kols. Mange av dei utan å vite om det.

God informasjon og god støtte til familien er ofte avgjørande for en god livskvalitet.

​Når sjukdomen er komen langt må ein lære å leve med sin sjukdom. Difor arrangerer Poliklinikken for lungesjukdommar kurs for pasientar med alvorlig grad av KOLS og deira pårørande. På kurset vil ein mellom anna ta opp forståing og behandling av sjukdommen , inhalasjonsteknikk, brukarhistorie, kosthald og ulike tilnærmingar til aktivitet m.m.

Ta styringa

Plagene i luftvegane går ut over aktivitetsnivået og det er lett å resignere og isolere seg eller kjempe vidare utan at å få hjelp til å betre situasjonen. Dei fleste trenger hjelp til å tenke positivt og sjølv ta aktivt del i – og ansvar for – behandlinga. Då er viktig å ha kunnskap om den medisinske behandlinga. Det gjør deg tryggare. Eit kurs er ein god start på sjølv å ta styringa.

Trekk inn familien din

God informasjon og god støtte til familien er ofte avgjørande for en god livskvalitet. Kols er en utfordring også for familien rundt det. Ta difor med pårørande på kurset. Oppmuntring og forståing er basert på trygghet og kunnskap.

Les meir om kols

Les meir om kurset