Sei meininga di om kurs og etterutdanning i helsepedagogikk!

I Helse Midt-Norge er det utarbeidd ein regional rammeplan for opplæring i helsepedagogikk og arbeidsgruppa inviterer til å kome med innspel på denne.

Kom med innspel på regional rammeplan for opplæring i helsepedagogikk
Kom med innspel på regional rammeplan for opplæring i helsepedagogikk

​Dokumenta ligg på denne nettsida: https://helse-mr.no/lms/horing-om-regional-rammeplan-i-helsepedagogikk-i-midt-norge


Fagfolk frå både Helse Møre og Romsdal HF og frå kommunehelsetenesta i fylket har deltatt i arbeidet med planen.