HELSENORGE

Nye illustrasjonar av akuttsjukehuset på Hjelset

10. juni 2020 behandla styret i HMR det optimaliserte forprosjektet for SNR. Her finn du dei nye skissene som er utarbeiddI det optimaliserte forprosjektet for SNR har akuttsjukehuset på Hjelset fått ny bygningsmessig utforming.

Ny bygningsmessig utforming av akuttsukehuset


Inngangspartiet ved akuttsjukehuset på Hjelset

Ventesone for pasientar ved akuttsjukehuset


Glasgang mellom bygga

Uteområde psykiatri

Akuttsjukehuset ned mot fjordenI Kristiansund skal HMR opprette spesialisthelsetenestetilbod i dagens Kristiansund sjukehus. Kristiansund kommune og ORKidé - Nordmøre Regionråd planlegg kommunale og interkommunale tilbod same stad

Inngangen ved DMS i Kristiansund

Nytt inngangsparti i KristiansundFann du det du leita etter?