HELSENORGE

Versjonsmerknader

Kva er nytt og endra i denne versjonen av Felles nettløysing for spesialisthelsetenesta?

Gjeldende versjon

Hovedrelease R16-4, oppdatert 05.12.2016.

Ny funksjonalitet

Regionale og nasjonale kurstilbud

 • Kurs kan merkes som Lokale, Regionale eller Nasjonale tilbud
 • Det er innført et nytt valg for Målgruppe i tillegg til Type arrangement
 • Nøkkelord er tilgjengelig ved redigering, slik at arrangementene kan merkes med Tema
 • Behandlingssidene, både Behandlingsprogram og Enkeltbehandling, har forhåndskonfigurert egne utlistinger med regionale og nasjonale kurstilbud relevante for den aktuelle behandlingen
 • Utlistingen av eksterne kurs kan også settes inn og konfigureres manuelt på andre sider av redaktørene
 • Arrangementene kan listes ut på egne oversiktssider med filtreringsmuligheter som settes opp av redaktørene
 • Arrangementssidene har ny tekststiling under Når og hvor, og de er kodet i henhold til schema.org for søkemotoroptimalisering

Ny funksjonalitet for redaktører

 • Ny funksjonalitet for forhåndsvisning av url før publisering
 • Språkstøtte på termer ved bruk av egendefinerte egenskaper
 • Ny oversiktsside for konfigurering av dokumentutlistinger

Forbedringer og feilrettinger

 • Endringer i tekststilene med ekspanderbar H3 og bedre kontrast på H4
 • Endringer i bildehåndtering med bedre skalering i mobilvisning, og korrekt koding av bildetekst og alternativ tekst på bilder i sideinnholdsfelt
 • Det er nå lenker fra enkeltbehandlinger og undersøkelser til behandlingsprogrammene de inngår i

Endringer i kontaktinformasjonen på Avdeling og Sted

 • Ny stiling av tekst og lenker
 • Byttet rekkefølgen på ukedag og klokkeslett i telefon- og besøkstider
 • Lenker til telefonnummer
 • Besøkstider på Avdeling
 • E-postadresse på Sted
 • Advarselstekst om ikke å sende sensitiv informasjon i e-post

Kjente feil og mangler

Svakheter i tilgjengelighet og universell utforming med tanke på synlig fokus, rekkefølge, formål med lenker og oppdeling (parsing).

Tidligere versjoner, september 2016

Hovedrelease R16-3, oppdatert 12.09.2016, med feilrettinger i R16-3.1 fra 13.10.2016.

Ny funksjonalitet i R16-3

Ventetider fra Velg behandlingssted

Behandlinger og undersøkelser med ventetider på Velg behandlingssted (helsenorge.no) har nå en lenke som går til den aktuelle behandlingen/undersøkelsen på Velg behandlingssted. Hvis nettsiden er satt opp med en kobling til ett av behandlingsstedene som rapporterer ventetider, vil også de aktuelle ventetidene presenteres direkte på siden.

Strukturerte data og søkemotoroptimalisering

Enkeltbehandlinger, undersøkelser og behandlingssteder publiseres nå med strukturerte data i JSON-LD-format. Strukturen følger retningslinjene til Schema.org (schema.org - engelsk), og kan leses og tolkes av for eksempel søkemotorer som Google og Bing.

Innhold A til Å

Det er nå støtte i løsningen for å vise innhold fra A til Å på en oversiktsside. Det er redaktørene på nettstedet som plukker ut hvilke sider som skal presenteres i den alfabetiske oversikten.

Ny funksjonalitet for redaktører i R16-3

 • Fellestekster til artikler og behandlingsbeskrivelser kan nå brukes på tvers av målform. Nettsteder med nynorsk som hovedmålform kan hente bokmålstekster, og motsatt
 • Det er to nye tekststiler tilgjengelig for lenker og lenkelister. Avhengig av hvor lenkene vises kan redaktøren velge mellom normal tekststørrelse og en liten pil, eller en større tekst med en sirkel rundt pilen. Pilen peker skrått opp til høyre hvis lenken går til et eksternt nettsted
 • Eksterne RSS-strømmer kan kobles opp og vises på sidene
 • Det er bedre støtte for deling av nyheter på sosiale medier. Det er en egen bildegjengivelse spesielt tilrettelagt for visning på Facebook

Forbedringer og feilrettinger i R16-3

 • Dokumenter i andre formater enn PDF kan legges ut og deles uten at det krever pålogging
 • Omdirigeringer fra tidligere adresser støtter nå flere filendelser og dypere struktur
 • Bilder i teksten skaleres nå ned på mindre skjermstørrelser og vises korrekt på mobil
 • Tekst under ekspanderende overskrifter og i Vær oppmerksom-feltet på enkeltbehandlinger og undersøkelser hentes nå inn og vises i de sammensatte behandlingsprogrammene
 • Utlistinger av stedssider og artikler vises ikke lenger fullt ekspandert når man kommer på siden med Internet Explorer
 • Brødsmulestien til en side er nå tilgjengelig i menyen på mobil
 • Rettinger av visuelle feil og skrivefeil, samt rydding og feilretting i redaktørgrensesnittet

Kjente feil og mangler i R16-3

 • Det er ikke språkstøtte på lenker til steds- og avdelingssider
 • Utlistinger av nyheter, artikler og arrangementer er tidvis tomme
 • Når man klikker på en bokstav i de alfabetiske utlistingene reduseres visningen fra 200 til 50 elementer om gangen
 • Lange ord i titler har ikke tekstbryting og vil ikke passe i mobilvisning

13.10.2016 - Feilrettinger i patch R16-3.1

 • Ytelsesforbedringer i redaktørgrensesnittet
 • Lagt til støtte for visning av RSS-strømmer fra interne lister
 • Feilretting på lenker som inneholder store bokstaver
 • Mindre feilrettinger for å redusere antallet feilmeldinger i logger

 

Tidligere versjoner, mai 2016

Hovedrelease R16-2, oppdatert 30.05.2016.

Ny funksjonalitet i R16-2

Lenke til avdelingsside med RESH-id

Avdelingssidene kan nås med lenker til avdelingens RESH-id (Register over enheter i spesialisthelsetjenesten). Det gjør det mulig å ha faste lenker til avdelingssidene som er uavhengige av omorganiseringer.

Lenkene skrives på formen //nettsted.no/avdeling?resh-id=000000

Gruppering av like behandlinger

Den samme behandlingen eller undersøkelsen kan tilbys på flere avdelinger i et helseforetak. Hver av behandlingene beskrives på en egen side. I oversikten over behandlinger fra A til Å slås like behandlinger sammen slik at det er lettere å få oversikt over behandlingstilbudet.

RSS

Det er støtte for å abonnere på RSS-strømmer fra løsningen. Redaktørene kan sette opp strømmer for nye sider eller elementer i ulike lister. RSS-ene er tilgjengelige som lenker.

Ny funksjonalitet for redaktører i R16-2

 • Omdirigeringer fra gamle adresser (URL-er) administreres i en egen liste
 • Utlistinger av dokumenter kan settes opp med søk og filtrering
 • Word- og Powerpoint-filer som lastes opp i et dokumentbibliotek får automatisk en kopi i PDF-format.
 • Utlistinger av sider kan settes opp med søk og filtrering tilsvarende dokumentutlistingen
 • Det er nye roller for innholdsprodusenter og fagansvarlige som ikke kan publisere sider uten godkjenning
 • Redaktører får varsel om manglende oppdatering av innhold
 • Bilder, dokumenter og sider om et bestemt tema kan samles i et eget underområde, hvor sidene får URL-er på samme måte som tidligere

Forbedringer og feilrettinger i R16-2

 • Store bilder vises med en grå gradering og et mønster
 • Små versjoner av logoer (favicon) vises på snarveier i nettleseren
 • Utlistingen av nyheter sorteres på publiseringsdato
 • Alle sider og dokumenter har en egen utlistingsingress
 • Sidene søkemotoroptimaliseres slik at "Meta Description" hentes automatisk fra ingressen hvis den mangler, og foretaksnavnet legges til i nettlesertittelen
 • Språkstøtten er forbedret med flere oversettelser på søkesidene

03.06.2016 - Feilrettinger i patch R16-2.1

Fikset automatisk utlisting av Praktisk informasjon på avdelingssider

 

Tidligere versjoner, februar 2016

Hovedrelease R16-1, oppdatert 09.02.2016.

Ny funksjonalitet i R16-1

Søk mens du skriver-funksjon

Søkefeltene for behandlinger og avdelinger og steder har fått støtte for søk mens du skriver (autocomplete), slik at det blir enklere å finne riktig side.

Valg av enkeltbehandlinger i behandlingsprogram

Behandlingsprogram med tekst fra fellesinnhold kan inkludere koblinger til enkeltbehandlinger eller undersøkelser. Den samme enkeltbehandlingen kan ha flere varianter på nettstedet til et helseforetak, avhengig av behandlingssted og ansvarlig avdeling. Nå er det mulig for redaktøren å velge hvilken av de forskjellige variantene som skal vises og lenkes til. Med støtte for funksjonsfordelig er det også mulig å velge enkeltbehandlinger og undersøkelser fra andre helseforetak og sette dem inn i behandlingsprogram på eget nettsted.

Utlisting av arrangementer

Utlistingen av kurs,aktiviteter, møter og andre hendelser på behandlings- og avdelingssidene samler nå kommende og faste arrangementer, slik at vi unngår ulogiske overskrifter.

Språkstøtte

Det er forberedt for likestilte språk og målformer i løsningen, noe som har mest å si for håndteringen av samisk på Finnmarkssykehuset. Der er det blant annet forbedringer i utlistingen av tilbud og tjenester.

Vi har nå mulighet for å sette opp støttespråk med et utvalg av sider på et annet språk. Det viktigste kortsiktige målet er å få engelsk som språkvalg på St. Olavs Hospital.

Kjente feil og mangler i R16-1

Visuelle feil

Det er en rekke kjente feil knyttet til grafisk design. Dette inkluderer ledetekster som mangler, ikke skjules når de skal, vises dobbelt eller mangler oversettelser. Det er en del avstander mellom elementer på siden som er for liten eller for stor, og visningen av behandlingssider er ikke optimal på stående nettbrett.

Begrensninger i ny funksjonalitet

Kombinasjonen av språkstøtte og valg av enkeltbehandlinger i behandlingsprogram har noen kjente begrensninger. Det er ikke mulig å bruke fellestekst i behandlingsbeskrivelser på støttespråk. Det er ikke mulig å hente inn enkeltbehandlinger fra helseforetak med annen målform. Det går an å opprette duplikater på ønsket språk/målform, men de vil da listes ut sammen med behandlingsbeskrivelsene på hovedmålformen.

29.03.2016 - Feilrettinger i patch R16-1.1

Retting av feil på utlisting av praktisk informasjon

Visningen av praktisk informasjon (Tilbud og tjenester) er endret på steds-, avdelings- og behandlingssider. Utlistingen tar nå hensyn til hvilken avdeling Tilbud og tjenester-elementet er koblet til.

 

Tidligere versjoner, november 2015

Hovedrelease R15-4, oppdatert 02.11.2015.

​Ny funk​​sjonalitet​ i R15-4

Det viktigste nye i denne versjonen av løsningen er koblinger fra behandlingssidene til sykdomsartikler på helsnorge.no, støtte for lenker fra Velg behandlingssted til behandlingssidene i hvert helseforetak og mulighet for fellestekster i vanlige artikkelsider.

​​Kjente feil og mangler i R15-4

Denne versjonen har kjente feil og mangler. Feilrettingen vil prioriteres opp mot utviklingen av ny funksjonalitet frem til neste oppdatering i februar 2016. De fleste feilene er knyttet til hvordan sidene ser ut og oppfører seg for redaktører.

Det er visuelle mangler og unøyaktigheter på flere av sidene. Enkelte av feilene oppstår bare i enkelte nettlesere og i enkelte skjermstørrelser.​ Det er forventet noen ukjente feil i mobilvisning på grunn av manglende testdekning.

06.11.2015 - Feilrettinger i patch R15-4.1

Kodeendringer

 • A-Å filter i anonym visning filtrerer resultatet og tillater nå over 15 mulige aktive knapper
 • Kontaktwebdel på arrangement oppretter lenke til avdeling på korrekt språk
 • Artikkelside, oppdatert dato-/tidsformat til dd.mm.åååå
 • Seksjonsside, oppdatert dato-/tidsformat til dd.mm.åååå
 • Behandlinger på avdeling lister nå også ut behandlingsprogram (med den kjente feilen at det ligger to webdeler på siden; den øverste må slettes redaksjonelt)
 • Søkesenteret tar hensyn til hva som skrives i søkeboksen
 • Avdelingssøkesiden gir også treff på steder
 • Det er paging på utlisting av /avdelinger og /behandlinger
 • Søkeboksen på /avdelinger sender søket til /sok/avdelinger
 • Søkeboksen på /behandlinger sender søket til /sok/behandlinger
 • Promoboks i webdelsonen "Webdelsone for utredning" i behandlingsprogram får riktig bredde
 • Rettet url for anonym visning av nettsteder i region nord

   

Manuelle justeringer etter produksjonssetting

 • Feil med klikk på forsørrelsesglass i søk etter behandlinger på forsiden er fikset med kode i en webdel for scripting

 • Multiple søkebokser på søkesidene for /avdelinger og /behandlinger er slettet redaksjonelt

02.12.2015 - Feilrettinger i patch R15-4.2

Retting av visningsfeil på mobil.

Fann du det du leita etter?