Alvorleg bakteriell infeksjon etter kirurgisk inngrep

Pasienten fekk god oppfølging, er utskriven frå sjukehuset og blir vidare følgt opp med polikliniske kontrollar.

Ein pasient fekk alvorleg bakteriell infeksjon etter eit kirurgisk inngrep. Det viste seg å vere sjeldne bakteriar som ga eit uvanleg forløp av ein kjent, men sjeldan tilstand. Hendinga vart rutinemessig meldt til undersøkingsgruppa i Statens helsetilsyn.