Brudd i hofta etter fall

Ein pasienten var operert for brudd i hofta. Pasienten sklei på golvet med resultat brudd i den andre hofta.

​Hendinga er gjennomgått i lokalt kvalitetsråd, samt på avdelings- og klinikkråd. 

Avdelingssjefar/seksjonsleiarar skal sørge for implementering av føretaket si prosedyre om fallforebygging/ og Pasientsikkerheitsprogrammet si kunnskapsbaserte retningsline/prosedyre.

Det inneberer måling av fall, fallskåring og tiltaksplan/førebygging.

Pårørande ble informert om sine rettar og klagemogleheiter.