Diabetikar fikk stort trykksår

Ein diabetiker med seinkomplikasjoner i fot fekk eit overtråkk, som ble behandla med stabiliserande støtte. Pasienten fekk etter ei veke eit stort trykksår på foten.

​Etter behandlinga med stabiliserande støtte ble pasienten bedt om å være oppmerksom på trykk på foten.

På grunn av hendinga er det iverksett endringar i vurdering og oppfølging ved bruk av slik behandling overfor diabetikarar. Det er blant anna innført at alle nyoppdaga sår hos diabetikar skal vurderast av lege, og ei eiga prosedyre om diabetesfotsår er ferdigstilt og innført.