Fall – samletekst

Kvalitets og pasientsikkerheitsutvalet (KPU) behandlar fleire pasientskadar kor eldre pasientar har falle og fått brot medan dei var på sjukehus.

​Helse Møre og Romsdal HF deltek i det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet der fallførebygging er eit av tiltaksområda. KPU ber avdelingane sikre at prosedyrane for fallførebygging er i tråd med tiltakspakken og at alt personell har lest og forstått endringane i prosedyrane.