Fødselsrifter – samletekst

Fødselsrifter er ein pårekneleg risiko ved fødsel, og konsekvensen for kvinna kan vere alvorleg.

​Kvinneklinikken har kontinuerleg fokus på førebygging av fødselsrifter ved å ha felles prosedyre, regelmessig undervisning, oppnemnde ressurspersonar og gjennomgang med simuleringsdokke, i tillegg til e-læringsprogram.

Kvalitets og pasientsikkerheitsutvalet (KPU) støtter Kvinneklinikken sine allereie innførte tiltak med førebygging av fødselsrifter ved alle dei 4 føde/barsel-seksjonane i helseføretaket.