Forsinka overflytting til intensiv

Eit kritisk sjukt barn skulle ha vore flytta til intensivavdelinga tidlegare i forløpet.

Det er usikkert om forsinkinga har hatt betyding for det vidare forløpet til barnet. Forsinkinga skjedde på grunn av kommunikasjonsproblem. Avdelinga jobbar med ny prosedyre for å sikre betre flyt mellom avdelingane.