Forvirra pasient falt og skada protese

Ein Pasient ble forvirra etter hofteoperasjon og falt på rommet sitt om natta. Deler av protesa ble skada.

Tiltak er iverksett for å betre observasjon av pasientar for å avdekke om dei blir forvirra etter operasjon. Føretaket har verktøy for å kartlegge dette, og kvalitetsrådet i klinikken har bede seksjonsleiarane om å ta dette i bruk.