Fosterdød

Undersøkingar viser ingen funn som kan forklare kvifor fosteret døde

​Ei gravid kvinne kontakta fødeavdelinga fordi ho hadde kjent lite bevegelse frå fosteret. Kvinna blei undersøkt, og det viste seg at fosteret var dødt. Fødselen blei sett i gang. Kvinna har blitt fulgt opp i svangerskapet etter gjeldande retningslinjer. Undersøkingar i etterkant viser ingen funn som kan forklare kvifor fosteret døde. Kvinna er følgt opp med kontrollar i etterkant og vil bli følgt nøye ved eit eventuelt nytt svangerskap.