Hudskade i samband med intravenøs cellegiftbehandling

Ein pasient fekk hudskade i samband med intravenøs cellegiftbehandling.

​Infusjonen var under overvåking, og sjukepleiar såg unormal hevelse og treig infusjonsfart. Det blei vurdert at det ikkje var lekkasje. I ettertid fekk pasienten hudforandringar, som tyder på at det har vore lekkasje av cellegift likevel. Avdelinga har tatt lærdom av hendinga.