Kontroll ved tvillingsvangerskap

Ein pasient med ein sjeldan svangerskapskomplikasjon fekk ikkje korrekt oppfølging.

​Dette førte til forsinka diagnostikk, noko som potensielt kunne ha ført til ein livstruande komplikasjon. Når tilstanden blei oppdaga, fekk ho raskt adekvat behandling, og fødte utan skade på mor og barn.