Lang tid frå skade til operasjon

Pasienten ble innlagt på helg på grunn av brudd i hofta, og ble ikkje operert før tirsdag grunna kapasitetsproblem.  

​Då operasjonen krevde spesialkompetanse ble det planlagt operasjon mandag etter at pasienten braut hofta i helga. Det ble vurdert som forsvarleg, men på grunn av kapasitetsproblemer ved operasjonsseksjonen mandag, ble operasjonen ytterlegare utsatt eitt døgn. Pasienten pådro seg lungebetennelse før operasjonen.

Kvalitetsrådet beklagar at pasienten ikkje ble operert innan definert idealtid som er mindre enn 48 timar. Ei utredning er på gang for å sikre forsvarleg drift ved operasjonsstuene.