Legemiddelfeil

Fekk blodpropp etter legemiddelfeil.

​Ein pasient som brukte blodfortynnande medisin var innlagt til eit lite kirurgisk inngrep. I tråd med vanleg praksis blei medikamentet stoppa før inngrepet, men ikkje starta opp igjen etter operasjonen. Konsekvensen av dette var at pasienten fekk blodpropp, uten varig mén. Praksisen i avdelinga samsvarer ikkje med overordna prosedyre i helseforetaket. Det er gjennomført tiltak for å implementere prosedyra i klinikken, og oppfølging av dette blir kontrollert gjennom internrevisjon.