Manglande dokumentasjon i pasientjournal

Klinikkens rutinar for dokumentasjon rundt vurdering av utskriving av pasient vart ikkje fulgt. 

​Dette kunne ha ført til feilaktig utskriving. Gjennom internkontrollrutinane vart hendinga oppdaga og  pasienten vart ivaretatt utan unødig belastning.

Klinikken har sørga for at dokumentasjonsrutinane følges og har gjennomgått hendinga med dei involverte for å sikre at det samme ikkje skjer igjen.