Nerve skada etter operasjon

Ein pasient ble operert i kjeven og fekk ein nerve skada under operasjonen.

​Skaden oppsto grunna vanskelege operasjonsforhold, samstundes som det ofte er vanskeleg å gardere seg mot slike komplikasjonar/skadar.

Nerven ble sydd saman, og pasienten og pårørande ble informert og ivaretatt etter operasjonen. Pasienten fekk informasjon om sine rettar og klagemoglegheiter.