Opererte inn feil protesehode

Under ein operasjon for å sette inn totalprotese, ble det operert inn feil størrelse på protesehodet. Pasienten ble operert på nytt, og riktig protese satt inn.

​For å unngå slike hendingar så har operasjonsseksjonen omorganisert lageret for å skille implantatstørrelsane frå kvarandre. Ny prosedyre er utarbeida, og rutinane for dobbeltkontroll av implantater er skjerpa inn.